Search results

There are 97 search results.
November 24, 2022

Evaluatie experimenten Participatiewet: effecten op brede baten

Het CPB heeft de effecten van de ‘bijstandsexperimenten’ op Wmo-gebruik, gezondheid en schulden onderzocht. Alleen in Utrecht waren er duidelijke effecten. Begeleiding en dagbesteding vanuit de Wmo stegen, wat op termijn kan leiden tot meer participatie.

No title
November 24, 2022

CPB evalueert brede baten experimenten bijstand

Het Centraal Planbureau heeft onderzoek gedaan naar de effecten van de ‘bijstandsexperimenten’ op het gebruik van voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), gezondheid en problematische schulden....

No title
November 7, 2022

Wealth, gifts, and estate planning at the end of life

We show that gifts made to heirs before death are substantial and highly responsive to taxation. Therefore, characterising them and understanding their determinants is crucial for tax design. We use high-quality, intergenerationally-linked data on wealth, gifts, and medical expenses from the Netherlands. Exploiting variation in the timing of death, we find that the wealthiest half of singles (including widows) with children transfer over 10% of their wealth to their children in anticipation of death. Giving is highly sensitive to how heavily gifts are taxed, relative to bequests.

The transfer of a piggy bank
October 13, 2022

Stijgende zorguitgaven, ons een zorg?

Een nieuwe raming van het Centraal Planbureau van de zorguitgaven laat zien dat de collectieve zorguitgaven tussen 2020 en 2060 zullen toenemen van 10 naar ruim 18 procent van het bruto binnenlands product (bbp)....

No title
October 13, 2022

Zorguitgaven, ons een zorg?

Een nieuwe CPB-raming van de collectieve zorguitgaven laat zien dat die tussen 2020 en 2060 toe zullen nemen van 10% tot 18% BBP. Het CPB schetst in de publicatie ‘Zorguitgaven, ons een zorg?’ drie denkrichtingen om daar mee om te gaan.

No title
May 31, 2022

Gemeentelijke trends in het gebruik van Wmo-ouderenzorg

In 2015 kregen gemeenten nieuwe taken in de ouderenzorg. Hun beleidsvrijheid had kunnen leiden tot grotere regionale verschillen in zorggebruik. Toch zijn deze verschillen uiteindelijk niet toegenomen.

No title
May 31, 2022

Verschillen tussen gemeenten in gebruik Wmo-ouderenzorg niet toegenomen

In 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor een substantieel deel van de ouderenzorg. Zij kregen daarbij meer beleidsvrijheid dan de zorgkantoren die deze zorg voorheen namens het Rijk organiseerden....

May 25, 2022

Meerjarenonderzoeksplan 2022-2024

Het strategisch meerjarenonderzoeksplan 2022-2024 (mjop) geeft aan welke onderzoeksambities het CPB heeft. In lijn met dit plan worden de jaarlijkse werkplannen opgesteld, waarin de onderzoeksprojecten die dat jaar...

May 25, 2022

Drie favorieten van een Nobelprijswinnaar

Persoonlijke ontwikkeling staat hoog in het vaandel bij het CPB. Dat is natuurlijk voor iedereen belangrijk maar zeker voor medewerkers die al langer op het CPB bivakkeren. De beste manier voor onderzoeker Rudy Douven om veel te leren is om niet ieder jaar een cursus te doen, maar zich af en toe ergens helemaal in onder te dompelen.

No title
March 17, 2022

Eigen risico 2.0 in de zorg?

Het eigen risico moet tot nadenken stemmen over het zorggebruik. Maar is dat wel een goed middel om de kosten in te dammen? Onderzoeker Minke Remmerswaal zocht het uit en vond een efficiëntere manier.

No title