Search results

There are 12 search results.
December 4, 2015

The effects of higher teacher pay on teacher retention

This paper investigates the effects of higher teacher pay for secondary school teachers on their teacher retention decision and enrollment in additional schooling.

No title
October 27, 2015

A macroeconomic analysis of the returns to public R&D investments

This paper analyses the economic returns to public R&D investments in 22 OECD countries.

No title
October 27, 2015

Een macro-economische analyse van het rendement op publieke kennisinvesteringen

De minister van OCW heeft het CPB verzocht om een onderzoek naar de relatie tussen wetenschap en economische groei, op basis van een macro-economische analyse.

No title
September 24, 2015

Stay rates of foreign PhD graduates in the Netherlands

The effects of foreign PhD graduates on the Dutch economy as a whole and on public finances in particular depends on whether and for how long foreigners stay in the country after receiving their PhD degree from a Dutch university.

No title
September 17, 2015

Financiering van start-ups en venture capital

De ministeries van EZ en Financiën hebben het CPB gevraagd om in kaart te brengen hoe innovatie door jonge ondernemingen in Nederland gefinancierd wordt en wat voor soort beleid zou kunnen helpen.

No title
September 3, 2015

Prikkels mbo aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

De ministeries van OCW, SZW en EZ onderzoeken de mogelijkheid om instellingen die middelbaar beroepsonderwijs (mbo) verzorgen financieel te belonen op basis van de arbeidsmarktaansluiting van afgestudeerden.

June 29, 2015

Mbo taalexperiment

Deze publicatie geeft een beeld van het Nederlandse taalonderwijs in het mbo.

No title
June 8, 2015

More R&D with tax incentives? A meta-analysis

R&D tax incentives are widely used to stimulate private R&D. We review their effectiveness using meta regression analysis.

No title
May 28, 2015

Publieke onderzoeksfinanciering: de voor- en nadelen van verschillende financieringsmethoden

De beste financieringsvorm voor onderzoek bestaat niet. De overheid kan middelen voor onderzoek op verschillende manieren verdelen.

April 29, 2015

The effect of schooling vouchers on higher education enrollment and completion of teachers: A regression discontinuity analysis

This paper investigates the effects of education vouchers for teachers. We study effects on enrollment and completion of higher education programs, and on the retention of teachers in the education sector.

No title