Search results

There are 3 search results.
December 4, 2015

The effects of higher teacher pay on teacher retention

This paper investigates the effects of higher teacher pay for secondary school teachers on their teacher retention decision and enrollment in additional schooling.

No title
September 3, 2015

Prikkels mbo aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

De ministeries van OCW, SZW en EZ onderzoeken de mogelijkheid om instellingen die middelbaar beroepsonderwijs (mbo) verzorgen financieel te belonen op basis van de arbeidsmarktaansluiting van afgestudeerden.

June 29, 2015

Mbo taalexperiment

Deze publicatie geeft een beeld van het Nederlandse taalonderwijs in het mbo.

No title