Search results

There are 10 search results.
February 20, 2015

Transitie doorsneesystematiek: een kwantitatieve analyse

Publication (in Dutch only)

De SER-Commissie Toekomst Pensioenstelsel heeft gevraagd na te gaan welke alternatieven en overgangspaden mogelijk zijn.

Image for Transitie doorsneesystematiek: een kwantitatieve analyse
October 20, 2014

Collective versus Individual Pension Schemes: a Welfare-Theoretical Perspective

Publication

This paper explores the welfare effects of a number of collective pension contracts, distinguishing between the two welfare effects.

Image for Collective versus Individual Pension Schemes: a Welfare-Theoretical Perspective
October 10, 2014

Technisch achtergronddocument bij Policy Brief 2014-06 'Pensioen in Discussie'

Publication (in Dutch only)

Dit is een technisch achtergronddocument bij de CPB Policy Brief 2014-06/ Netspar Brief ‘Pensioen in Discussie’ over de toekomst van het stelsel van aanvullende pensioenen.

Image for Technisch achtergronddocument bij Policy Brief 2014-06 'Pensioen in Discussie'
October 10, 2014

Pensioen in Discussie

Publication (in Dutch only)

Het CPB en Netspar willen met deze gezamenlijke publicatie een bijdrage leveren aan de pensioendiscussie.

June 25, 2014

Generatie- en premie-effecten aanpassing FTK

Publication (in Dutch only)

Het ministerie van SZW heeft het CPB gevraagd om de generatie- en premie-effecten te bepalen van de voorgenomen aanpassing van het Financieel Toetsingskader (FTK) voor pensioenfondsen.

Image for Generatie- en premie-effecten aanpassing FTK
January 15, 2014

Doorsneesystematiek in pensioenen onder druk?

Publication (in Dutch only)

Binnen de meeste pensioenregelingen is sprake van een forse herverdeling van jong naar oud. Dit is het gevolg van de doorsneesystematiek. De kosten voor verandering van dit systeem kunnen oplopen tot honderd miljard euro.

November 25, 2013

Gebruik van verwacht rendement in de pensioenpremie

Publication

This document is in Dutch, there is no English version.

Image for Gebruik van verwacht rendement in de pensioenpremie
October 28, 2013

Eindrapportage 'Voor- en nadelen van de doorsneesystematiek'

Publication

This document is in Dutch, there is no English version.

Image for Eindrapportage 'Voor- en nadelen van de doorsneesystematiek'
September 11, 2013

Premie-effecten herzien FTK en versobering Witteveenkader

Publication

This document is in Dutch, there is no English version.

Image for Premie-effecten herzien FTK en versobering Witteveenkader
September 11, 2013

Flexible pension take-up in social security

Publication

This paper studies the redistribution and welfare effects of increasing the flexibility of individual pension take-up.

Image for Flexible pension take-up in social security