Search results

There are 11 search results.
December 12, 2014

Effecten aanpassing pensioenregels 2015: een toelichting

Publication (in Dutch only)

De CDA-fractie in de Eerste Kamer heeft een aantal vervolgvragen bij de eerdere CPB Notitie over de generatie- en premie-effecten van aanpassing van de pensioenregels in 2015.

Image for Effecten aanpassing pensioenregels 2015: een toelichting
December 5, 2014

Generatie- en premie-effecten aanpassing pensioenregels 2015

Publication (in Dutch only)

Kamerleden voor het CDA in de Eerste en de Tweede Kamer hebben het CPB gevraagd om de generatie- en premie-effecten te bepalen van de voorgenomen aanpassing van de regels voor pensioenfondsen per 1 januari 2015 en enkele alternatieven.

Image for Generatie- en premie-effecten aanpassing pensioenregels 2015
November 11, 2014

Werkgelegenheidseffecten wetsvoorstel 'werken na de AOW-gerechtigde leeftijd'

Publication (in Dutch only)

Het ministerie van SZW heeft het CPB verzocht om de werkgelegenheidseffecten van het wetsvoorstel ‘Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd’ in kaart te brengen.

Image for Werkgelegenheidseffecten wetsvoorstel 'werken na de AOW-gerechtigde leeftijd'
October 30, 2014

Demanding occupations and the retirement age in the Netherlands

Publication

In the policy debate on increasing the statutory retirement age, the issue has been raised to make an exception for workers with demanding occupations, since health considerations may make it unreasonable to expect them to work longer.

Image for Demanding occupations and the retirement age in the Netherlands
October 20, 2014

Collective versus Individual Pension Schemes: a Welfare-Theoretical Perspective

Publication

This paper explores the welfare effects of a number of collective pension contracts, distinguishing between the two welfare effects.

Image for Collective versus Individual Pension Schemes: a Welfare-Theoretical Perspective
October 10, 2014

Technisch achtergronddocument bij Policy Brief 2014-06 'Pensioen in Discussie'

Publication (in Dutch only)

Dit is een technisch achtergronddocument bij de CPB Policy Brief 2014-06/ Netspar Brief ‘Pensioen in Discussie’ over de toekomst van het stelsel van aanvullende pensioenen.

Image for Technisch achtergronddocument bij Policy Brief 2014-06 'Pensioen in Discussie'
October 10, 2014

Pensioen in Discussie

Publication (in Dutch only)

Het CPB en Netspar willen met deze gezamenlijke publicatie een bijdrage leveren aan de pensioendiscussie.

July 2, 2014

Economic growth and funded pension systems

Publication

Growing pension savings lead to deeper capital markets. This can have a positive effect on economic growth by allowing firms that are more dependent on external finance to grow faster.

Image for Economic growth and funded pension systems
June 25, 2014

Generatie- en premie-effecten aanpassing FTK

Publication (in Dutch only)

Het ministerie van SZW heeft het CPB gevraagd om de generatie- en premie-effecten te bepalen van de voorgenomen aanpassing van het Financieel Toetsingskader (FTK) voor pensioenfondsen.

Image for Generatie- en premie-effecten aanpassing FTK
June 6, 2014

Social interactions and the retirement age

Publication

In this study, we gauge the impact of social interactions on individual retirement preferences.

Image for Social interactions and the retirement age