Search results

There are 440 search results.
December 30, 2022

Het generieke crisisbeleid is niet houdbaar, de overheid moet nu gerichte keuzes maken

2022 was een jaar van twee gezichten, stelt CPB-directeur Pieter Hasekamp in in zijn maandelijkse essay in het FD. Voor komend jaar is er aanleiding tot voorzichtig optimisme, maar het crisisbeleid van de overheid moet dan plaats maken voor gerichte keuzes.

No title
October 13, 2022

Herverdeling door overheidsuitgaven

De sterkste schouders dragen niet de zwaarste lasten, dat bleek uit CPB-onderzoek. Senior onderzoeker Arjan Lejour werkte daaraan mee. In zijn column gaat hij in op het feit dat het vooral de overheidsuitgaven zijn die inkomens herverdelen.

No title
October 7, 2022

Het begrotingsbeleid lijdt aan long covid

"Het begrotingsbeleid lijdt aan long covid”, stelt CPB-directeur Pieter Hasekamp in zijn maandelijkse essay in Het Financiële Dagblad. Hij pleit voor terugkeer naar een ordentelijk begrotingsproces en naleving van begrotingsregels.

No title
October 5, 2022

Certificering budgettaire ramingen (1e nota van wijziging) Belastingplan 2023 en Overbruggingswet box 3

Het CPB certificeert de budgettaire ramingen van fiscale maatregelen uit Belastingplan 2023, de 1e nota van wijziging Belastingplan 2023 en het wetsvoorstel overbruggingswet box 3. Het CPB acht de ramingen van de...

September 21, 2022

Tegenbegroting 2023 van de PvdA en GroenLinks

Het CPB heeft op verzoek van de PvdA en GroenLinks de ex-ante budgettaire effecten van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2023 bezien. De wijzigingsvoorstellen in de tegenbegroting worden afgezet tegen de kabinetsvoorstellen in de Miljoenennota 2023, zoals deze door het CPB in de MEV 2023 zijn verwerkt.

No title
September 20, 2022

Projections September 2022 (MEV 2023), figures

The new government policy set out in the Budget Memorandum will increase purchasing power by more than 3% in 2023 for the median household. This comes at the expense of a reduction in the government balance of 1....

September 20, 2022

Temporary policy softens impact of energy crisis in 2023

The new government policy set out in the Budget Memorandum will increase purchasing power by more than 3% in 2023 for the median household. This comes at the expense of a reduction in the government balance of 1....

Macro Economic Outlook 2023
September 20, 2022

Fan Charts September 2022 (MEV 2023)

The figures present fan charts around the MEV 2023 forecasts for GDP growth, HICP inflation, unemployment and the general government financial...

September 20, 2022

Projections September 2022 (MEV 2023)

Temporary policy softens impact of energy crisis in 2023.

Macro Economic Outlook 2023
September 20, 2022

Macro Economische Verkenning 2023 - Verdieping

Het CPB heeft de MEV 2023 gepubliceerd. Dit Verdiepingsdocument biedt meer achtergronden bij deze raming, van het macro-economisch beeld, de overheidsbegroting en de koopkracht. Naast een cijfermatige onderbouwing wordt ook stilgestaan bij de relevante aannames en onzekerheden rondom deze cijfers.

No title