Search results

There are 35 search results.
December 23, 2015

Het EMU-model voor de raming van overheidsuitgaven, -saldo en -schuld

Publication (in Dutch only)

In dit CPB Achtergronddocument wordt het EMU-model van het CPB beschreven, dat gebruikt wordt voor de raming van de overheidsuitgaven en het overheidssaldo.

Image for Het EMU-model voor de raming van overheidsuitgaven, -saldo en -schuld
December 22, 2015

Home Ownership and Household Portfolio Choice

Publication

We study the effect of home equity and indebtedness on financial portfolio choices of Dutch households during the period 2006-2012.

Image for Home Ownership and Household Portfolio Choice
December 11, 2015

Decemberraming 2015: economische vooruitzichten 2016

Forecast (in Dutch only)

De vooruitzichten voor Nederland zijn positief. Voor het eerst sinds het uitbreken van de crisis komt de groei in 2015 en 2016 uit boven de 2%, neemt de consumptie flink toe en daalt de werkloosheid licht.

December 11, 2015

The effects of CBS revisions on CPB forecasts

Publication

When CPB makes its official forecast it is based on preliminary estimates of economic growth by Statistics Netherlands.

Image for The effects of CBS revisions on CPB forecasts
December 1, 2015

Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving (WLO) 2015

Publication (in Dutch only)

CPB en PBL hebben de studie ‘Nederland in 2030-2050: twee referentiescenario’s - Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving’ (WLO) gepubliceerd.

Image for Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving (WLO) 2015
November 23, 2015

Presentatie: Geactualiseerde Blanchard-Leigh schattingen.

Publication (in Dutch only)

Deze presentatie is gebruikt door Wim Suyker op 19 november 2015 op het ministerie van Financiën.

November 18, 2015

Structurele effecten 4e nota van wijziging Belastingplan 2016

Publication (in Dutch only)

Op verzoek van het ministerie van Financiën zijn de structurele werkgelegenheidseffecten berekend van de 4e nota van wijziging van het Belastingplan 2016.

Image for Structurele effecten 4e nota van wijziging Belastingplan 2016
November 11, 2015

Structurele effecten variant overdraagbaarheid algemene heffingskorting en verlaging IACK

Publication (in Dutch only)

De structurele werkgelegenheidseffecten zijn berekend van een eenmalige verhoging van de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting en het vervolgens afbouwen ervan, in combinatie met een verlaging van de IACK.

Image for Structurele effecten variant overdraagbaarheid algemene heffingskorting en verlaging IACK
November 11, 2015

An update of Blanchard’s and Leigh’s estimates in Growth Forecast Errors and Fiscal Multipliers

Publication

Olivier Blanchard’s and Daniel Leigh’s work on growth forecast errors and fiscal multipliers in 2009-2011 has been highly influential.

Image for An update of Blanchard’s and Leigh’s estimates in Growth Forecast Errors and Fiscal Multipliers
November 3, 2015

Macro-economics of balance-sheet problems and the liquidity trap

Publication

Since 2010, nominal policy rates of central banks in most advanced economies have been close to zero. This is referred to as the zero lower bound on interest rates or as the liquidity trap.