Search results

There are 19 search results.
December 20, 2017

Forecast December 2017

Forecast

De economische groei zet volgend jaar door. Het bbp neemt, net als in 2017, toe met meer dan 3%. Dergelijke groeipercentages hebben zich sinds 2007 niet meer voorgedaan. Hierdoor is volgend jaar sprake van hoogconjunctuur. Alle bestedingen dragen bij aan de economische groei.

Image for Forecast December 2017
November 8, 2017

Analyse economische en budgettaire effecten van pakket wijzigingsvoorstellen van GroenLinks, SP en PvdA op het Regeerakkoord

Publication (in Dutch only)

Het CPB heeft op verzoek van de fracties in de Tweede Kamer van GroenLinks, SP en PvdA de budgettaire en economische effecten van hun pakket wijzigingsvoorstellen op het Regeerakkoord bezien.

October 27, 2017

Actualisatie middellangetermijnverkenning 2018-2021 (verwerking Regeerakkoord)

Publication (in Dutch only)

In deze CPB Notitie wordt voor de middellange termijn het scenario voor de overheidsfinanciën geschetst waarin het beleid van het nieuwe kabinet is verwerkt. Deze informatie wordt opgeleverd met het oog op de opstelling van de begrotingen, conform de begrotingsregels en conform de Wet houdbare overheidsfinanciën.

October 18, 2017

Toelichting middellangetermijn (mlt)-raming voor de Wmo / jeugd

Publication (in Dutch only)

Deze CPB Notitie geeft een nadere toelichting op de totstandkoming en methodiek van de middellangetermijn (mlt)-raming voor de Wmo/jeugd en de interpretatie van de uitkomsten.

October 10, 2017

Analysis economic and budgetary effects of the financial appendix to the Coalition Agreement

Publication

This analysis is based on the measures in the financial appendix to the Coalition Agreement, as submitted to CPB on 29 September. Chapter 10 lists the measures included in the analysis.

September 26, 2017

SMOOTHIES: A Toolbox for the Exact Nonlinear and Non-Gaussian Kalman Smoother

Publication

In this paper, I present a new toolbox that implements the exact nonlinear and non-Gaussian Kalman smoother for a wide class of discrete-time state space models, including models with implicit functions and equality constraints.

September 26, 2017

Exact Nonlinear and Non-Gaussian Kalman Smoother for State Space Models with Implicit Functions and Equality Constraints

Publication

In this paper, I present a novel implementation of the exact nonlinear and non-Gaussian Kalman smoother that can also deal with implicit functions in the measurement and/or state equations as well as equality constraints.

September 19, 2017

Forecast September 2017 (MEV 2018)

Forecast

In this publication CPB presents its analyses and projections of both the Dutch and worldwide economy in 2017 and 2018.

Image for Forecast September 2017 (MEV 2018)
September 19, 2017

Certificering budgettaire ramingen fiscale maatregelen

Publication (in Dutch only)

Deze CPB Notitie betreft een certificering van de ramingen van de fiscale beleidsmaatregelen in het pakket Belastingplan 2018.

September 19, 2017

Raming van het bijstandsvolume in de MEV 2018

Publication (in Dutch only)

Deze CPB Notitie geeft een toelichting op de raming van het bijstandsvolume in de MEV 2018. Het CPB raamt het gemiddelde aantal bijstandsuitkeringen op 393.000 in 2017. Dit is een daling van 2.000 uitkeringen ten opzichte van het gerealiseerde volume in 2016