Search results

There are 15 search results.
December 24, 2014

Succes als startende zelfstandige

Gezien de problemen van ouderen op de arbeidsmarkt kan zelfstandig ondernemerschap een alternatief zijn om actief te blijven op de arbeidsmarkt.

No title
December 19, 2014

Overheidslonen volgen marktlonen

De ontwikkeling van lonen in de publieke sector wijkt alleen tijdelijk af van die in de marktsector. Op termijn volgen de overheidslonen de marktlonen.

November 27, 2014

Presentation: Simulating Income Tax Reforms in the Netherlands with MICSIM

This presentation was used by Egbert Jongen during a seminar about 'MICSIM', 27 November 2014, in The Hague.

November 11, 2014

Werkgelegenheidseffecten wetsvoorstel 'werken na de AOW-gerechtigde leeftijd'

Het ministerie van SZW heeft het CPB verzocht om de werkgelegenheidseffecten van het wetsvoorstel ‘Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd’ in kaart te brengen.

No title
October 30, 2014

Demanding occupations and the retirement age in the Netherlands

In the policy debate on increasing the statutory retirement age, the issue has been raised to make an exception for workers with demanding occupations, since health considerations may make it unreasonable to expect them to work longer.

No title
October 29, 2014

Discussiebijdrage t.b.v. ‘IBO Zelfstandigen zonder personeel’

Interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) naar zzp’ers

No title
October 17, 2014

The effectiveness of fiscal stimuli for working parents

We study the relative effectiveness of fiscal stimuli for working parents in an empirical model of household labour supply and childcare use.

No title
September 29, 2014

Labour market effects of job displacement for prime-age and older workers

This paper studies the effect of firm closures for prime-age and older workers.

No title
July 28, 2014

Do Wages Continue Increasing at Older Ages? Evidence on the Wage Cushion in the Netherlands

In this study, we investigate the anatomy of older workers’ wages.

No title
July 22, 2014

Age-Specific Labour Market Effects of Employment Protection - A numerical approach

The particular situation of the youngest and oldest individuals on the labour market motivates age-specific labour market analysis.

No title