Search results

There are 22 search results.
December 17, 2014

Koopkracht, een kwestie van kwartjes

Publication (in Dutch only)

Hoewel dynamische koopkrachtcijfers de realiteit beter weergeven, is het voor de reguliere CPB-ramingen toch beter om de statische koopkrachtcijfers te gebruiken.

December 11, 2014

Decemberraming 2014: economische vooruitzichten 2015

Forecast (in Dutch only)

De economische groei trekt volgend jaar aan tot 1½% bbp (bruto binnenlands product).

November 18, 2014

Presentatie: Deflatie en lage economische groei

Publication (in Dutch only)

Deze presentatie is door Laura van Geest gebruikt tijdens het 'Ronde tafelgesprek' in de Tweede Kamer op 18 november 2014.

November 4, 2014

Presentation for OECD STEP 'Roads to recovery'

Publication

This presentation was used by Albert van der Horst at the OECD STEP meeting in Paris on October 30, 2014.

September 18, 2014

Tegenbegroting 2015 van het CDA

Publication (in Dutch only)

Het CPB heeft op verzoek van het CDA de ex-ante budgettaire effecten van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2015 bezien.

Image for Tegenbegroting 2015 van het CDA
September 18, 2014

Tegenbegroting 2015 van GroenLinks

Publication (in Dutch only)

Het CPB heeft op verzoek van GroenLinks de ex-ante budgettaire effecten van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2015 bezien.

Image for Tegenbegroting 2015 van GroenLinks
September 16, 2014

Macro Economic Outlook (MEV) 2015

Forecast

In this publication CPB presents its analyses and projections of both the Dutch and worldwide economy in 2014 and 2015.

September 8, 2014

Ex-ante budgettaire effecten fiscaal plan VNL

Publication (in Dutch only)

Op verzoek van de politieke partij 'Voor Nederland' (VNL) heeft het CPB een doorrekening gemaakt van de ex-ante budgettaire effecten van het fiscaal plan van VNL.

Image for Ex-ante budgettaire effecten fiscaal plan VNL
August 27, 2014

Three scenarios for European economic recovery

Publication

This document describes in more detail how the three scenarios for European economic recovery that are presented in Roads to Recovery have been constructed.

Image for Three scenarios for European economic recovery
August 27, 2014

Drie herstelscenario's voor de periode 2014-2023

Publication (in Dutch only)

Dit document bespreekt in meer detail de cijferbeelden van de drie scenario’s voor de Nederlandse economie die in het CPB Boek Roads to Recovery op hoofdlijnen zijn toegelicht.

Image for Drie herstelscenario's voor de periode 2014-2023