Search results

There are 4 search results.
August 19, 2019

Verbeteropties gemeentepolis

Publication (in Dutch only)

Gemeentepolissen zijn een groot goed, maar er zijn verbeteringen mogelijk. Het CPB doet 3 aanbevelingen.

May 27, 2014

Onderzoek naar economische mechanismen van ontwikkeling menselijk kapitaal en de rol van gezondheidspreventie

Publication (in Dutch only)

Deze CPB Notitie past in een reeks van beleidsmatig onderzoek dat in de voorbije jaren verschenen is over de kosten en baten van preventie en gezond gedrag.

Image for Onderzoek naar economische mechanismen van ontwikkeling menselijk kapitaal en de rol van gezondheidspreventie
April 23, 2012

Plausibiliteitstoets premiedifferentiatie en eigenrisicodragen ZW en WGA

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

Image for Plausibiliteitstoets premiedifferentiatie en eigenrisicodragen ZW en WGA
March 14, 2012

Notitie voor rondetafelgesprek Tweede Kamer over de Wet Werken naar Vermogen (WWNV)

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

Image for Notitie voor rondetafelgesprek Tweede Kamer over de Wet Werken naar Vermogen (WWNV)