Arjen Quist


Publications

November 1, 2015

CPB-analyse van voorstellen vermogensbelasting

Op verzoek van de Tweede Kamerfractie van de SP zijn de budgettaire effecten bepaald van een aantal varianten van de vermogensbelasting en vermogenswinstbelasting....

Image for CPB-analyse van voorstellen vermogensbelasting
April 26, 2015

Marginale druk en participatiebelasting per huishoudtype in 2015

Minder loondoorbetaling bij ziekte kost werkgelegenheid. Het terugbrengen van de maximale WW-duur naar drie jaar eveneens. Vooral fiscaal beleid gericht op moeders met jonge kinderen vergroot de participatie op de...

Image for Marginale druk en participatiebelasting per huishoudtype in 2015
April 9, 2015

Aanvullende informatie bij CPB Policy Brief 2015/04 'Een ruimer lokaal belastinggebied'

Een verschuiving van de landelijke inkomstenbelasting naar een onroerendezaakbelasting (OZB) op woninggebruik of een ingezetenenheffing biedt gemeenten de mogelijkheid om beter in te spelen op de lokale wensen....

Image for Aanvullende informatie bij CPB Policy Brief 2015/04 'Een ruimer lokaal belastinggebied'