Eitel Homan


Publications

September 15, 2015

Hoe anticyclisch is het Nederlandse discretionaire begrotingsbeleid?

Heeft in Nederland het discretionaire begrotingsbeleid in de periode 1970-2014 de conjunctuur gedempt of juist versterkt? Op basis van output gaps en structurele begrotingssaldi wordt in dit Achtergronddocument...

Image for Hoe anticyclisch is het Nederlandse discretionaire begrotingsbeleid?