Erik Floor


Publications

October 19, 2016

Startnotitie Keuzes in Kaart 2018-2021: energie- en klimaatmaatregelen

Deze CPB Notitie informeert hoe het Centraal Planbureau in Keuzes in Kaart omgaat met klimaat- en energiemaatregelen en is daarmee een aanvulling op de twee eerder verschenen startnotities....

June 30, 2016

De politieke economie van de ombouw van de bpm: invoering en reparatie

Implementation of major tax reforms is practically impossible if political parties have not agreed on the subject in their government agreement. This is shown in the study on ‘The political economy of tax reform’ by...

April 7, 2015

Tekortreductie in internationaal perspectief

Dit CPB Achtergronddocument geeft inzicht in de ontwikkeling van de primaire overheidsuitgaven en de belasting- en premieontvangsten als percentage van het bbp voor verschillende Europese landen tijdens de crisis....

Image for Tekortreductie in internationaal perspectief
March 16, 2015

Het financieel vermogen in box-3: verdeling en belasting

In dit CPB Achtergronddocument wordt informatie over de belasting op en de verdeling van het vermogen in box 3 (zie ook Centraal Economisch Plan (CEP) 2015 hoofdstuk 1.2) gepresenteerd....

Image for Het financieel vermogen in box-3: verdeling en belasting
October 24, 2014

Progressiefactor onder druk tijdens crisis

Dit CPB Achtergronddocument gaat dieper in op (de samenstelling van) de ontwikkeling van de collectieve inkomsten tussen 1998 en 2013. We laten voor verschillende belastingen zien welke oorzaken er zijn voor de lagere...

Image for Progressiefactor onder druk tijdens crisis