Frank van Es


Publications

May 2, 2016

De impact van de overheid op de economie tijdens de grote recessie

Heeft de overheid de economie voor een nog diepere terugval behoed de afgelopen jaren, of heeft ze de recessie juist verergerd? Dat is de vraag die in dit CPB Achtergronddocument centraal staat....

April 20, 2016

Kansrijk arbeidsmarktbeleid, deel 2

Re-integratie is het meest effectief als de beschikbare maatregelen zoals bemiddeling, subsidies en scholing gericht worden ingezet voor specifieke groepen. Geen enkel instrument werkt even goed voor alle groepen....

Image for Kansrijk arbeidsmarktbeleid, deel 2
June 10, 2015

Beleidsvarianten met Saffier-II

In de publicatie over het macro-econometrische model SAFFIER-II staan enkele technische varianten met het model. Omdat het model in de loop der jaren op enkele plaatsen is gewijzigd, geeft dit achtergronddocument een...

Image for Beleidsvarianten met Saffier-II
March 13, 2015

Macro-economische effecten aanpassingen arbeidsduur

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft het CPB verzocht om de macro-economische effecten van arbeidsduurverandering in kaart te brengen....

Image for Macro-economische effecten aanpassingen arbeidsduur
March 18, 2014

Vermogensschokken en consumptie in Nederland

Dit document laat zien hoe het vermogen van huishoudens zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld en waarom dit invloed heeft op de consumptie. Ook laat het document zien hoe groot het effect van een vermogensschok op...

Image for Vermogensschokken en consumptie in Nederland