Free Huizinga

wetenschappelijk medewerker, Sector 2 Macro en internationale economie
Photo of Free Huizinga
Centraal Planbureau

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag


Publications

November 9, 2015

De discontovoet ontrafeld

Op verzoek van de Deltacommissaris heeft het CPB de recente ontwikkelingen op het terrein van de discontovoet in kaart gebracht, zowel in de theorie als in het beleid.

No title
June 14, 2013

KBA Structuurvisie 6000 MW Windenergie op land

This document is in Dutch, there is no English translation.

No title
April 17, 2013

Is er nog hoop?

This document is in Dutch, there is no English translation.

No title