Gijs Roelofs

programmaleider Decentrale overheden, Sector 5 Fysieke omgeving
Employee image
+31 6 15589097 G.H.A.Roelofs@cpb.nl
Centraal Planbureau

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag


Publications

March 24, 2021

Geld moet stromen? De verkoop van energiebedrijven door gemeenten

Sinds 2015 kiezen gemeenten vooral voor extra uitgaven in het sociaal domein als zij meer geld te besteden hebben. Tot 2015 werden extra beschikbare middelen juist vaker besteed in het fysiek domein, in het bijzonder...

Image for Geld moet stromen? De verkoop van energiebedrijven door gemeenten
July 16, 2020

Opties voor de derde fase van steun aan zelfstandig ondernemers

Als de overheidssteun aan zelfstandig ondernemers in oktober wordt voortgezet, ligt beperking van de steun tot alleen diegenen met weinig vermogen economisch gezien het meest voor de hand....

Image for Opties voor de derde fase van steun aan zelfstandig ondernemers
February 13, 2020

Een nieuwe kijk op de Wet Inburgering 2013

Het percentage mensen dat hun inburgeringsexamen haalt, is gestegen door de invoering van de huidige inburgeringswet. De arbeidsparticipatie van inburgeraars is niet veranderd. Dat blijkt uit het onderzoek van het...

Image for Een nieuwe kijk op de  Wet Inburgering 2013
November 12, 2019

Certificering raming nieuwe inburgeringswet

Het kabinet werkt aan een nieuwe inburgeringswet waarmee gemeenten nieuwe taken krijgen. Daarvoor krijgen gemeenten dan ook extra budget van het Rijk. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft het...