Ioulia Ossokina


Publications

June 2, 2017

The urban economics of retail

This paper is the first to document empirically that urban shopping areas have a pronounced centre where the rents are the highest, and a negative rent gradient.

June 8, 2016

Investeren in infrastructuur

De rol van gemeenten en provincies in het mobiliteitsbeleid zal de komende tijd naar verwachting verder toenemen. Grootschalige investeringen in rijkswegen en spoor zijn de komende decennia minder vaak rendabel....

May 31, 2016

Winkelleegstand na de crisis

De leegstand van winkels kan in veel gevallen worden opgelost door de vastgoedmarkt, bijvoorbeeld door leegstaande winkels te verbouwen tot woningen. Maar dat lukt alleen in aantrekkelijke steden waar de bevolking...

December 15, 2014

Welfare Benefits of Agglomeration and Worker Heterogeneity

The direct impact of local public goods on welfare is relatively easy to measure from land rents. However, the indirect effects on home and job location, on land use, and on agglomeration benefits are hard to pin down.

Image for Welfare Benefits of Agglomeration and Worker Heterogeneity
December 15, 2014

Agglomeratie, transportinfrastructuur en welvaart

Een goede transportverbinding vergroot regionale verschillen. Door een betere verbinding van een perifeer gebied met een economisch centrum verdwijnen banen uit de betrokken regio....