Jan Bonenkamp


Publications

February 20, 2015

Transitie doorsneesystematiek: een kwantitatieve analyse

De SER-Commissie Toekomst Pensioenstelsel heeft een werkgroep gevraagd na te gaan welke alternatieven en overgangspaden mogelijk zijn. De werkgroep heeft het CPB gevraagd deze problematiek vanuit economisch perspectief...

Image for Transitie doorsneesystematiek: een kwantitatieve analyse
October 20, 2014

Collective versus Individual Pension Schemes: a Welfare-Theoretical Perspective

This paper explores the welfare effects of a number of collective pension contracts, distinguishing between the two welfare effects.

Image for Collective versus Individual Pension Schemes: a Welfare-Theoretical Perspective
October 10, 2014

Technisch achtergronddocument bij Policy Brief 2014-06 'Pensioen in Discussie'

Hoewel collectieve pensioencontracten nog altijd voordelen hebben boven individuele regelingen, neemt dit verschil af. Collectieve contracten hebben betere mogelijkheid om grote schokken te delen met toekomstige...

Image for Technisch achtergronddocument bij Policy Brief 2014-06 'Pensioen in Discussie'
October 10, 2014

Pensioen in Discussie

Hoewel collectieve pensioencontracten nog altijd voordelen hebben boven individuele regelingen, neemt dit verschil af. Collectieve contracten hebben betere mogelijkheid om grote schokken te delen met toekomstige...

June 25, 2014

Generatie- en premie-effecten aanpassing FTK

Het ministerie van SZW heeft het CPB gevraagd om de generatie- en premie-effecten te bepalen van de voorgenomen aanpassing van het Financieel Toetsingskader (FTK) voor pensioenfondsen....

Image for Generatie- en premie-effecten aanpassing FTK