Jeannette Duin

woordvoerder, Afdeling Communicatie en Organisatie
Photo of Jeannette Duin
Centraal Planbureau

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag


Publications

October 15, 2021

Steeds minder jonge mannen werken sinds de financiële crisis van 2008

Het afgelopen decennium is het aandeel jonge mannen dat werkt afgenomen. Met name onder mannen in de leeftijd van 25 tot en met 44 jaar is de afname fors, met een daling van 5 procentpunt in tien jaar tijd....

No title
September 9, 2021

Gebruik type jeugdzorg hangt samen met gemeentelijk inkoopbeleid

Eén van de doelen van de decentralisatie van de jeugdzorg in 2015 was om gespecialiseerde tweedelijnszorg te verschuiven naar lichte en preventieve hulp in de eerste lijn. In gemeenten die selectiever zijn in het...

No title