Joost van Gemeren


Publications

September 20, 2017

Achtergronddocument: De circulaire economie van kunststof: van grondstoffen tot afval

Initiatieven om de hoeveelheid ingezameld plastic afval van huishoudens verder te verhogen - bijvoorbeeld met de 'plastic heroes' - leiden niet automatisch tot extra milieuwinst. Meer nadruk op de kwaliteit van het...

November 23, 2016

De arbeidsmarkt aan de grens met en zonder grensbelemmeringen

Als het zou lukken om de grensbelemmeringen volledig weg te nemen, dan zou dat in het minst gunstige geval 7 duizend Nederlanders een baan opleveren, in het meest gunstige geval levert het 42 duizend mensen een baan op....

September 21, 2016

Tegenbegroting 2017 van GroenLinks

Het CPB heeft op verzoek van Groenlinks de ex-ante budgettaire effecten van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2017...

January 26, 2016

House prices and accessibility: Evidence from a natural experiment in transport infrastructure

This paper studies the impact of accessibility on house prices, based on a natural experiment in the Netherlands: the Westerscheldetunnel.

Image for House prices and accessibility: Evidence from a natural experiment in transport infrastructure
October 7, 2015

Een internationale literatuurstudie naar hoe efficiënt gemeenten met hun geld omgaan

Deze notitie verkent in hoeverre gemeenten op een efficiënte wijze met hun geld omgaan, middels een internationale empirische...

Image for Een internationale literatuurstudie naar hoe efficiënt gemeenten met hun geld omgaan