Laura van Geest

directeur, Directie
Employee image
+31 88 984 60 01 L.B.J.van.Geest@cpb.nl
Centraal Planbureau

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag

Laura van Geest graduated  in General  Economics (1989) and  Public Administration (1992) from the Erasmus University Rotterdam.  She first worked as a policy advisor at the Ministry of Finance in the realm of Foreign Financial Relations, specifically the International Monetary Fund (IMF) and the Economic and Monetary Union (EMU).  In 1995, she moved to Washington DC to work as an advisor to the Dutch executive director at the IMF.  In 1998, she returned to the Ministry of Finance, this time to work on domestic  economic issues, first as unit head and later as deputy director and director of the General Financial and Economic Policy department.  In that capacity, she provided advice on structural reforms in a broad range of policy areas (health care, social benefits).  She became Treasurer General in 2006, dealing with issues as government debt, financial markets, public-private partnerships,  state-owned enterprise,  foreign financial relations and domestic  economic policy.  She took up the position of director-general  for the Budget in 2008.

 • Doctoraal examen Bestuurskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam: 1992
 • Beroepsopleiding Financieel-Economische Beleidsmedewerker: 1990
 • Doctoraal examen Algemene Economie, Erasmus Universiteit Rotterdam: 1989
 • Lid Raad van toezicht Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (onbezoldigd)
 • Lid Adviesraad PPE John Stuart Mill College (onbezoldigd)
 • Directeur Centraal Planbureau per 1 augustus 2013
 • Directeur-generaal Rijksbegroting, ministerie van Financiën: 2008-2013
 • Thesaurier-generaal, ministerie van Financiën: 2006-2007
 • Directeur Algemene Financiële Economische Politiek, ministerie van Financiën: 2003-2006
 • Plaatsvervangend directeur Algemene Financiële en Economische Politiek, ministerie van Financiën: 2002-2003
 • Hoofd van het cluster Economische Structuur, directie Algemene Financiële Economische Politiek, ministerie van Financiën 1998-2000
 • Advisor, Kiesgroepkantoor Nederland bij het IMF: 1995-1998
 • Coördinator EMU, afdeling Internationale Monetaire Zaken, directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen, ministerie van Financiën: 1990-1995


Publications

July 12, 2019

Bijdrage Laura van Geest voor het liber amicorum van Bernard ter Haar voor zijn afscheid op 21 mei 2019 van het ministerie van SZW.

Bijdrage Laura van Geest voor het liber amicorum van Bernard ter Haar voor zijn afscheid op 21 mei 2019 van het ministerie van...

July 11, 2017

Vormgeving van Evidence-Informed Beleid

Presentation used by Laura van Geest during the 'Kennis & Beleid Congres 2017', organized by Science Works, in The Hague, 2017, June 22.

May 3, 2017

Position Paper 'Economisch inzicht voor beter beleid'

This page is in Dutch, there is no English translation.

February 16, 2017

Presentatie: Keuzes in Kaart 2018-2021

Today, CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis has published the results of its assessment of the election manifestos. The report, Charted Choices 2018-2021, contains an analysis of the financial-economic...

January 24, 2017

Reactie/speech Laura van Geest bij boekpresentatie ‘De Rekenmeester van de Politiek’ (auteur Wimar Bolhuis)

Dank Wimar, mooie woorden! Zoals je weet is het hele KiK-proces gebaseerd op, en gebaat bij, vertrouwelijkheid. Dus van mijn kant geen bespiegelingen over het aantal partijen dat dit keer het programma laat doorrekenen....