Lisette Swart

wetenschappelijk medewerker, Sector 3 Arbeid, Onderwijs en Pensioenen
Employee image
+31 6 46355860 L.Swart@cpb.nl
Centraal Planbureau

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag


Publications

February 20, 2019

Do parents work more when children start school? Evidence from the Netherlands

When children start school, parents save time and/or money. In this paper, we empirically examine the impact of these changes to the family's budget constraint on parents' working hours....

September 18, 2018

Effect van stijging AOW-leeftijd op arbeidsongeschiktheid

Bij een toekomstige AOW-leeftijd van 70 jaar zal het aandeel arbeidsongeschikten onder de toekomstige 65- tot en met 69-jarigen waarschijnlijk wat hoger zijn dan onder de huidige 60- tot en met 64-jarigen....

January 27, 2017

Samenwerking kinderopvang en onderwijs

Samenwerking tussen opvang en onderwijs levert voordelen op voor ouders en kinderen op de opvang, vooral voor kinderen met een taal- en onderwijsachterstand. Betere samenwerking levert minder stress op voor ouders,...