Maaike Diepstraten

wetenschappelijk medewerker, Sector 4 Marktordening
Employee image
+31 6 52855207 M.Diepstraten@cpb.nl
Centraal Planbureau

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag


Publications

June 25, 2020

Evaluatie programma’s Beatrixziekenhuis en Bernhoven

Door nieuwe manieren van werken in Beatrixziekenhuis in Gorinchem en Bernhoven in Uden is de doelmatigheid van de zorg verbeterd. De ziekenhuizen hebben hun organisatie zo ingericht dat de kwaliteit van zorg voor de...

Image for Evaluatie programma’s Beatrixziekenhuis en Bernhoven
June 25, 2020

Casestudie Beatrixziekenhuis en Bernhoven

Het CPB, IQ healthcare en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben samen een onderzoek uitgevoerd om na te gaan in hoeverre beide ziekenhuizen in de eerste drie jaar van hun programma’s de doelstelling voor een meer...

April 25, 2019

Can your house keep you out of a nursing home?

We examine the impact of the accessibility of an older individual’s house on her use of nursing home care.

Image for Can your house keep you out of a nursing home?
November 22, 2018

Opnieuw invoeren zorgprofielen VV 1-3

De SP heeft het CPB verzocht om de budgettaire effecten te bepalen van het opnieuw invoeren van de zorgprofielen 1 tot en met 3 voor verpleging en verzorging (ZP VV 1-3) in de Wet langdurige zorg (Wlz)....

September 19, 2018

Tegenbegroting 2019 van GroenLinks, PvdA en SP

Het CPB heeft op verzoek van GroenLinks, PvdA en SP de ex-ante budgettaire effecten van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2019...