Maaike Diepstraten

wetenschappelijk medewerker, Sector 4 Marktordening
Employee image
+31 6 52855207 M.Diepstraten@cpb.nl
Centraal Planbureau

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag


Publications

April 25, 2019

Can your house keep you out of a nursing home?

We examine the impact of the accessibility of an older individual’s house on her use of nursing home care.

Image for Can your house keep you out of a nursing home?
November 22, 2018

Opnieuw invoeren zorgprofielen VV 1-3

De SP heeft het CPB verzocht om de budgettaire effecten te bepalen van het opnieuw invoeren van de zorgprofielen 1 tot en met 3 voor verpleging en verzorging (ZP VV 1-3) in de Wet langdurige zorg (Wlz)....

September 19, 2018

Tegenbegroting 2019 van GroenLinks, PvdA en SP

Het CPB heeft op verzoek van GroenLinks, PvdA en SP de ex-ante budgettaire effecten van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2019...

May 29, 2018

Infographics op het CPB: de forties zijn back!

In maart is het Centraal Economisch Plan (CEP) 2018 verschenen. 80 pagina’s met vele tabellen, tekstboxen, alinea’s met dikgedrukte, topische zinnen, grafieken, infographics plus de bijbehorende vlog beschrijven hoe...