Marc van der Steeg


Publications

December 4, 2015

The effects of higher teacher pay on teacher retention

This paper investigates the effects of higher teacher pay for secondary school teachers on their teacher retention decision and enrollment in additional schooling.

Image for The effects of higher teacher pay on teacher retention
April 29, 2015

The effect of schooling vouchers on higher education enrollment and completion of teachers: A regression discontinuity analysis

This paper investigates the effects of education vouchers for teachers. We study effects on enrollment and completion of higher education programs, and on the retention of teachers in the education sector.

Image for The effect of schooling vouchers on higher education enrollment and completion of teachers: A regression discontinuity analysis
April 29, 2015

Evaluatie van de Lerarenbeurs: Aanvragers, Deelname en Afronding

Dit CPB Achtergronddocument dient als achtergrondinformatie bij CPB Discussion Paper 305 ‘The effect of schooling vouchers on higher education participation and completion by teachers’ (Van der Steeg en Van Elk,...

Image for Evaluatie van de Lerarenbeurs: Aanvragers, Deelname en Afronding
May 19, 2014

Individual Returns to a PhD Education in the Netherlands: Income Differences between Masters and PhDs

In this paper we investigate the individual returns to a doctorate education in the Netherlands over the first twenty years of a career.

Image for Individual Returns to a PhD Education in the Netherlands: Income Differences between Masters and PhDs
April 23, 2014

Verkenning ophoging masters PO en VO

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het CPB verzocht om een literatuuroverzicht van ervaringen in andere landen met initiatieven om meer hogeropgeleiden voor de lerarenopleiding en het...

Image for Verkenning ophoging masters PO en VO