Niels Muselaers

wet. medewerker, Sector 1 Publieke financiën
Centraal Planbureau

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag


Publications

November 17, 2016

Uitdagingen en beleidsrichtingen voor de Nederlandse welvaartsstaat

De laatste decennia neemt de flexibilisering op de arbeidsmarkt steeds verder toe. Er zijn economische voor- en nadelen. De voordelen komen breed in de maatschappij terecht, maar de nadelen slaan relatief sterk neer...