Ramy El-Dardiry

wetenschappelijk medewerker, Sector 4 Marktordening
Employee image
+31 6 15698340 R.G.S.El-Dardiry@cpb.nl
Centraal Planbureau

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag


Publications

November 20, 2019

Position paper digitalisering

Digitalisering beïnvloedt de samenleving, en leidt tot maatschappelijke kansen en uitdagingen. In dit position paper wordt de impact van digitalisering geanalyseerd vanuit een economische invalshoek....

October 17, 2019

Risicorapportage cyberveiligheid economie 2019

Het is vaak onduidelijk wat de financiële én maatschappelijke gevolgen van digitale aanvallen en spionage zijn. Deze onduidelijkheid wordt veroorzaakt doordat organisaties: 1) niet iedere aanval opmerken; 2) niet...

Image for Risicorapportage cyberveiligheid economie 2019