Raoul van Maarseveen


Publications

April 28, 2020

The urban rural-education gap: do cities indeed make us smarter?

Despite the existence of a large urban-rural education gap in many countries, little attention has been paid whether cities enjoy a comparative advantage in the production of human capital....

September 7, 2018

De fiscale behandeling van voertuigveiligheid

Een slimmere belasting op auto’s kan de veiligheid vergroten. Consumenten kunnen bijvoorbeeld worden gestimuleerd om de veiligste auto’s te kopen door de aanschafsbelasting (bpm) daarvan te verlagen en die voor...

January 18, 2018

Firm heterogeneity and exports in the Netherlands: Identifying export potential

According to the Melitz (2003) model, potential exporters have to be sufficiently productive to overcome the entry costs of foreign markets. Once firms pass this productivity threshold, they all export. However, empirical evidence indicates that a substantial share of high-productive firms do not export.

August 15, 2017

Prijselasticiteit van het woningaanbod

Op verzoek van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Infrastructuur en Milieu, en Financiën onderzoekt het CPB de aanbodszijde van de woningmarkt. De voorliggende CPB Notitie is het eerste...

March 2, 2017

De toekomst van kantoren: Een scenariostudie naar de ruimtebehoefte

De huidige kantorenvoorraad biedt – in puur kwantitatieve zin - genoeg ruimte voor de kantoorbehoefte in 2030 en 2050. Dat geldt zowel bij een stijging als daling van de toekomstige kantoorbehoefte....