Robin Zoutenbier


Publications

March 11, 2016

Relatie behandelduur en GAF-scores in de GGZ

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het CPB verzocht om met de data uit het DBC-Informatie Systeem meer inzicht te geven in de variatie in behandelduur en de ontwikkeling in Global Assessment of...

Image for Relatie behandelduur en GAF-scores in de GGZ
December 23, 2015

Do Extrinsically Motivated Mental Health Care Providers Have Better Treatment Outcomes?

This study compares different responses to financial incentives between self-employed providers in Dutch mental health care.

Image for Do Extrinsically Motivated Mental Health Care Providers Have Better Treatment Outcomes?
June 18, 2015

Vijf aanknopingspunten voor doelmatigheid in de curatieve zorg

De doelmatigheid van de Nederlandse zorg kan beter. Doelmatigheid betekent dat de beschikbare (financiële) middelen in de zorg zo worden ingezet, dat ze tot een zo hoog mogelijke gezondheid voor de samenleving leiden....

June 18, 2015

Doelmatigheid in de curatieve zorg

De doelmatigheid van de Nederlandse zorg kan beter. Doelmatigheid betekent dat de beschikbare (financiële) middelen in de zorg zo worden ingezet, dat ze tot een zo hoog mogelijke gezondheid voor de samenleving leiden....

Image for Doelmatigheid in de curatieve zorg
November 27, 2014

Neveneffecten sturingsinstrumenten

Op 11 september 2013 presenteerde de Commissie Behoorlijk Bestuur haar bevindingen waarin zij het bestaan van een aantal weeffouten constateerde in de politiek-bestuurlijke ordening van de semipublieke sector....

Image for Neveneffecten sturingsinstrumenten