Sander Gerritsen

wetenschappelijk medewerker, Sector 5 Fysieke omgeving
Employee image
+31 6 11275486 S.B.Gerritsen@cpb.nl
Centraal Planbureau

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag


Publications

February 1, 2019

The impact of age at arrival on education and mental health

The chance to obtain a higher education diploma rises by about 3.6 percentage point for every year that a refugee arrives earlier.

Image for The impact of age at arrival on education and mental health
January 18, 2019

De wijkteambenadering nader bekeken

Gemeenten zetten wijkteams in om de zorg dicht bij de cliënt te organiseren, bijvoorbeeld via mantelzorg. Alleen als dit niet mogelijk is, wordt professionele zorg ingezet. In de meeste gemeenten is het aantal...

Image for De wijkteambenadering nader bekeken
May 23, 2018

Regionale plaatsing vergunninghouders en kans op werk

Waar asielmigranten met verblijfsvergunning een woning aangeboden krijgen, maakt uit voor hun kansen op de arbeidsmarkt. Een slimme koppeling van vergunninghouders aan regio’s kan hun kans op werk verhogen....

May 23, 2018

Regionale plaatsing vergunninghouders en kans op werk, achtergronddocument

Waar asielmigranten met verblijfsvergunning een woning aangeboden krijgen, maakt uit voor hun kansen op de arbeidsmarkt. Een slimme koppeling van vergunninghouders aan regio’s kan hun kans op werk verhogen....

July 15, 2016

Haalbaarheid (quasi-)experimentele evaluatie ESF-activiteiten

Agentschap SZW heeft het CPB gevraagd te onderzoeken of het haalbaar is de (beleids)instrumenten die uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) gefinancierd worden, op een (quasi-)experimentele manier te evalueren op hun...