Sara Delgado


Publications

February 25, 2016

Kansrijk innovatiebeleid

Bedrijven innoveren meer als er hogere eisen worden gesteld aan belastingvoordelen voor research and development (r&d) dan nu het geval is. Extra leningen voor innovatieve projecten en startende ondernemingen zorgen...

April 15, 2015

Een nuancering van de OESO-bevindingen over de prestaties van Nederlandse steden

In de ‘OECD Territorial Reviews: Netherlands 2014’ constateert de OESO onder andere dat de productiviteit en de productiviteitsgroei in de Nederlandse steden achterblijven ten opzichte van steden in andere...

Image for Een nuancering van de OESO-bevindingen over de prestaties van Nederlandse steden
March 4, 2015

De economie van de stad

De ministeries van BZK, EZ en I&M werken samen aan de Agenda Stad. Hierin staat onder andere het economische potentieel van steden centraal. Het CPB en PBL is gevraagd de snelgroeiende literatuur over dit thema (hoe...

Image for De economie van de stad
October 30, 2014

Shop till you drop those tax rates: Treaty shopping as a determinant for FDI stocks

This CPB Background Document supplements the CPB Discussion Paper 290 ‘Ranking the Stars - network analysis of bilateral tax treaties’ (van 't Riet & Lejour, 2014).

Image for Shop till you drop those tax rates: Treaty shopping as a determinant for FDI stocks