Sjoerd Ottens


Publications

September 11, 2015

SP-alternatief voor de financiering van de zorg

De SP vraagt het CPB om de economische effecten van een alternatief voor de financiering van het zorgstelsel te bepalen. De SP is ook voorstander van een herschikking van de marktordening in de zorg....

Image for SP-alternatief voor de financiering van de zorg
June 18, 2014

AWBZ-premie over vier schijven

De SP vraagt het CPB de economische effecten van alternatieven voor het zorgstelsel te bepalen. Deze CPB Notitie beperkt zich tot één onderdeel daarvan, en wel de andere financiering van de AWBZ en de Wmo....

Image for AWBZ-premie over vier schijven
December 27, 2004

Collectieve sector in SAFE

This document is in Dutch, there is no English translation.