Stefan Thewissen

Programmaleider, Sector 5 Klimaat en gebouwde omgeving
Photo of Stefan Thewissen
Centraal Planbureau

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag


Publications

June 2, 2023

Royale aandacht voor brede welvaart

Stefan Thewissen, als één van de drie programmaleiders 'Brede welvaart' van de planbureaus CPB, SCP en PBL, moest aan het boek 'De drie musketiers' denken, toen hij afgelopen week het gezamenlijke werkprogramma aan de koning en minister Kaag mocht toelichten.

No title
March 23, 2023

Brede welvaart bij integrale gebiedsontwikkeling: vijf lessen

Bij integrale gebiedsontwikkeling is het belangrijk vanaf het begin te kijken naar bredewelvaartseffecten. In deze publicatie worden vijf lessen getrokken over hoe je dat kunt doen.

No title
June 30, 2022

Planbureaus zetten concrete stappen voor analyse brede welvaart

De drie planbureaus (SCP, PBL en CPB) willen de overheid actief informeren over de effecten van beleidskeuzes op brede welvaart. Zij zetten daartoe concrete stappen met de ontwikkeling van een analyse-instrumentarium. Het doel is toekomstige effecten van beleid op verschillende maatschappelijke vraagstukken te analyseren zodat het mogelijk is om uitspraken te doen over ontwikkelingen.

No title
May 4, 2022

Naar brede welvaart: risico op opspattend modder blijft

Het woord 'dashboard' komt vaak terug in discussies rond brede welvaart. Het zou een mooi instrument zijn om beleidsmakers te helpen. Maar doet deze metafoor recht aan alle ambities, vragen CPB’ers Marcel Timmer en Stefan Thewissen zich af in hun column.

No title
May 4, 2022

Brede welvaart: het CPB voorbij het bbp

Het Centraal Planbureau gaat brede welvaart verder verankeren in zijn algehele werk met de start van het nieuwe programma Brede Welvaart. In de notitie ‘Brede welvaart: het CPB voorbij het bbp’ worden de ambities op dit thema voor de komende jaren beknopt toegelicht.

No title