Kopafbeelding over-het-cpb CPB

Wouter Vermeulen

programmaleider

  • +31 6 11306077
  • W.Vermeulen@cpb.nl
  • Centraal Planbureau
  • Bezuidenhoutseweg 30
  • 2594 AV Den Haag

Publications by Wouter Vermeulen

Decentralisatie en ongelijkheid in onderwijsuitkomsten

Leidt decentralisatie in het sociaal domein tot grotere ongelijkheid? We onderzoeken deze vraag voor onderwijs, door verschillen tussen landen in decentralisatie en ongelijkheid met elkaar te vergelijken. In meer gedecentraliseerde landen als Finland, Denemarken en Zwitserland blijkt de ongelijkheid niet per se groter. Dit lijkt niet te komen doordat deze samenlevingen homogener zijn. Beleid om gelijkheid in een gedecentraliseerde setting te waarborgen – zoals het opleggen en monitoren van landelijke doelstellingen – speelt waarschijnlijk wel een rol. De studie verscheen als hoofdstuk in een boek van OESO over decentralisatie en inclusieve groei.

Mededeling | 4 July 2018

pdf document, 324.8 KB

Go to publication

Meer gelijkheid door verevening? Kapitalisatie en verevening van lokale inkomsten

De Raad voor financiële verhoudingen pleit al jaren voor een verruiming van het lokale belastinggebied (Rfv, 2015). Deze roep vindt steeds meer weerklank, ook in de politiek. Zo schreven minister Plasterk en staatssecretaris Wiebes vorig jaar een brief aan de tweede kamer, waarin ze schetsten hoe een verschuiving van rijksbelastingen naar gemeentebelastingen er uit zou kunnen zien. Verscheidene politieke partijen namen uitbreiding van het lokale belastinggebied op in hun meest recente verkiezingsprogramma.

Mededeling | 24 October 2017

pdf document, 88.7 KB

Go to publication

CPB Book 27 | 9 February 2017

92 pages | pdf document, 6.8 MB

ISBN 978-90-5833-758-0 | Go to publication

All publications by Wouter Vermeulen

Share this page