Paul Besseling


Publications

January 31, 2017

Presentation: About CPB

Presentation used by Paul Besseling during a 'Seminar on National Productivity Boards', January 20, 2017, Riga, Latvia.

April 20, 2016

Aspecten van brede welvaart in CPB-studies

De Werkgroep Breed welvaartsbegrip van de Tweede Kamer bereidt een eventueel parlementair onderzoek voor.

No title
March 31, 2015

Toelichting op de effecten van eigen betalingen in de zorg

Binnen 'Zorgkeuzes in Kaart' zijn verschillende vormen van eigen betalingen in de curatieve zorg onderzocht (zie hoofdstuk 7 in het hoofdrapport Zorgkeuzes in Kaart).

No title
January 9, 2014

Indicatiestelling binnen de collectieve zorgverzekering

Deze CPB Notitie is geschreven in het kader van programma ‘Toekomst Zorg’ op verzoek van het ministerie van VWS.

No title
September 4, 2013

Decentralisaties in het sociaal domein

This document is in Dutch, there is no English version.

No title