Machiel van Dijk


Publications

June 1, 2018

Oververhitting op de Nederlandse huizenmarkt?

De belangrijkste risico’s voor de financiële stabiliteit komen momenteel niet uit het binnenland maar uit het buitenland. De internationale risico’s zijn een aanhoudend lage, of juist te sterk stijgende rente, een...

February 6, 2018

Effects of Unconventional Monetary Policy on European Corporate Credit

In this paper we investigate whether the targeted longer-term refinancing operations (TLTRO) and the asset purchase program (APP) led to lower interest rates on new corporate credit, and whether the signalling channel and the capital relief channel played any role in the transmission of these ECB policies.

June 6, 2017

Actualisatie economische effecten van een verdere verlaging van de LTV-limiet

De onzekerheid over de politieke koers van Europa, het VK en de VS vormt een belangrijk risico voor de Nederlandse economie. Daarnaast zorgen onzekerheden rond het aankoopbeleid van de ECB en de aanhoudend lage rente...

May 23, 2016

Kansrijk Woonbeleid

Hervorming van het Nederlandse woonbeleid kan grote doelmatigheidswinsten opleveren. Na hervormingen zullen mensen gemakkelijker een woning kunnen vinden die beter aansluit bij hun voorkeuren, zonder dat dit ten koste...

Image for Kansrijk Woonbeleid
February 28, 2016

CPB Woningmarktmodel

Voor het analyseren van beleidshervormingen op het gebied van wonen maakt het CPB gebruik van een in eigen beheer ontwikkeld algemeen-evenwichtsmodel. De oorspronkelijke versie van dit woningmarktmodel werd in 2010...

Image for CPB Woningmarktmodel