Miriam Gielen


Publications

April 9, 2015

Aanvullende informatie bij CPB Policy Brief 2015/04 'Een ruimer lokaal belastinggebied'

Een verschuiving van de landelijke inkomstenbelasting naar een onroerendezaakbelasting (OZB) op woninggebruik of een ingezetenenheffing biedt gemeenten de mogelijkheid om beter in te spelen op de lokale wensen....

Image for Aanvullende informatie bij CPB Policy Brief 2015/04 'Een ruimer lokaal belastinggebied'
December 17, 2014

Koopkracht, een kwestie van kwartjes

Hoewel dynamische koopkrachtcijfers de realiteit beter weergeven is het voor de reguliere CPB-ramingen toch beter om de statische koopkrachtcijfers te...

June 18, 2014

AWBZ-premie over vier schijven

De SP vraagt het CPB de economische effecten van alternatieven voor het zorgstelsel te bepalen. Deze CPB Notitie beperkt zich tot één onderdeel daarvan, en wel de andere financiering van de AWBZ en de Wmo....

Image for AWBZ-premie over vier schijven
June 21, 2013

Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip

This document is in Dutch, there is no English translation.

Image for Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip