Mathijn Wilkens


Publications

May 8, 2015

Herverdeling in een levensloopperspectief

De welvaartseffecten van beleidsmaatregelen worden voor een belangrijk deel bepaald door de levenscyclus. Die effecten zijn op lange termijn anders dan op korte termijn, vooral bij maatregelen die zijn gericht op...

May 8, 2015

Herverdeling in een levensloopperspectief, technisch achtergronddocument

De welvaartseffecten van beleidsmaatregelen worden voor een belangrijk deel bepaald door de levenscyclus. Die effecten zijn op lange termijn anders dan op korte termijn, vooral bij maatregelen die zijn gericht op...

Image for Herverdeling in een levensloopperspectief, technisch achtergronddocument
December 17, 2014

Koopkracht, een kwestie van kwartjes

Hoewel dynamische koopkrachtcijfers de realiteit beter weergeven is het voor de reguliere CPB-ramingen toch beter om de statische koopkrachtcijfers te...

September 8, 2014

Ex-ante budgettaire effecten fiscaal plan VNL

Op verzoek van de politieke partij 'Voor Nederland' (VNL) heeft het CPB een doorrekening gemaakt van de ex-ante budgettaire effecten van het fiscaal plan van VNL. Dit betekent dat er alleen is gekeken naar het primaire...

Image for Ex-ante budgettaire effecten fiscaal plan VNL
February 13, 2014

Inkomenseffecten aanpassing zorgtoeslag in 2012

In 2012 is de zorgtoeslag aangepast via het ‘Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag’. De Algemene Rekenkamer heeft het CPB verzocht om de inkomenseffecten in 2012 van dit besluit door te...

Image for Inkomenseffecten aanpassing zorgtoeslag in 2012