Arne Brouwers


Publications

July 6, 2017

A lost generation? The early career effects of graduating during a recession

We estimate the effect of graduating during a recession on the early careers of high educated graduates in the Netherlands between 1996 and 2012. Exploiting field-specifi c differences in un-employment rates, we fi nd that graduates on average suffer a 2.3% lower wage in a typical recession in their first year.

November 17, 2016

De flexibele schil van de Nederlandse arbeidsmarkt: een analyse op basis van microdata

De laatste decennia neemt de flexibilisering op de arbeidsmarkt steeds verder toe. Er zijn economische voor- en nadelen. De voordelen komen breed in de maatschappij terecht, maar de nadelen slaan relatief sterk neer...

June 8, 2016

Investeren in infrastructuur

De rol van gemeenten en provincies in het mobiliteitsbeleid zal de komende tijd naar verwachting verder toenemen. Grootschalige investeringen in rijkswegen en spoor zijn de komende decennia minder vaak rendabel....

October 28, 2015

Btw en de reistijdwaardering van zakelijke reizen en goederenvervoer in maatschappelijke kosten-batenanalyse

Deze CPB Notitie gaat in op de manier waarop de kengetallen voor reistijdwaardering moeten worden gecorrigeerd voor btw. De notitie is daarmee een aanvulling op Zwaneveld et al. (2011), waarin wordt betoogd dat in een...

Image for Btw en de reistijdwaardering van zakelijke reizen en goederenvervoer in maatschappelijke kosten-batenanalyse
March 4, 2014

Second opinion batenverkenning eID

Op verzoek van het ministerie van BZK heeft het CPB een second opinion uitgevoerd op een concept-batenverkenning van Deloitte Consulting en TNO, ‘Raming maatschappelijke baten van een eID-stelsel met een eID-middel...

Image for Second opinion batenverkenning eID