Rosa van der Drift


Publications

June 4, 2020

Kansrijk Woonbeleid: update

Lastenverlichting levert meer op voor huishoudens dan subsidies op wonen.

No title
March 12, 2020

Beweging op de woningmarkt: prijzen en volumes

Aanpak verstoringen belangrijk voor betere werking woningmarkt.

No title