28 mei 2020

Evaluatie experimenten Participatiewet: Effecten op de uitstroom naar werk

Experimenten bijstand: ontheffing sollicitatieplicht zorgt niet voor minder uitstroom naar werk

Persbericht
Als bijstandsgerechtigden ontheven worden van hun verplichtingen heeft dat geen negatief effect op hun uitstroom uit de bijstand. Er stromen soms wel meer bijstandsgerechtigden naar deeltijdbanen als ze meer begeleid worden en als ze meer mogelijkheden krijgen om bij te verdienen. In veel gemeenten zijn de uitkomsten echter met veel onzekerheid omgeven. Bij toekomstige experimenten is het belangrijk om het aantal verschillende maatregelen te beperken, om meer precieze uitspraken te kunnen doen. Dit blijkt uit de publicatie ‘Evaluatie experimenten Participatiewet’ van het Centraal Planbureau (CPB) die zojuist is verschenen. Tegelijk met deze publicatie verschijnt ook de update van het hoofdstuk ‘Actief arbeidsmarktbeleid’ uit Kansrijk arbeidsmarktbeleid.
primary image 740x420

Het CPB heeft de experimenten met de bijstand geëvalueerd die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft geïnitieerd.  Het doel van de experimenten was te onderzoeken welke maatregelen effectief zijn om bijstandsgerechtigden volledig uit te laten stromen naar werk. We hebben ook gekeken naar volledige of gedeeltelijke uitstroom naar werk, omdat dat ook beleidsrelevant is. Zo werden bijstandsgerechtigden ontheven van hun arbeids- en re-integratieverplichtingen, was er intensievere begeleiding naar werk en/of werden de mogelijkheden om bij te verdienen uitgebreid. De experimenten zijn gedaan in zes gemeenten: Deventer, Groningen, Nijmegen, Tilburg, Utrecht en Wageningen. 

Intensievere begeleiding naar werk en een hogere vrijlating van bijverdiensten hebben soms een positief effect op gedeeltelijke of volledige uitstroom naar werk (werk voor meer dan 12 uur per week). Het ontheffen van bijstandsgerechtigden van hun verplichtingen, zoals solliciteren, heeft geen negatief effect op de kans om uit te stromen uit de bijstand. Een kanttekening daarbij is dat voor een deel van de bijstandsgerechtigden dat weinig verschilt van de uitgangssituatie. Voor geen enkele gemeente vindt het CPB dat de experimenten leiden tot meer volledige uitstroom naar werk (werk voor meer dan 27 uur per week). De experimenten hebben niet in alle gemeenten geleid tot een duidelijk effect. Bij toekomstige experimenten is het belangrijk om niet teveel verschillende interventies tegelijk te doen, zodat meer precieze uitspraken kunnen worden gedaan over een maatregel.

Lees ook Kansrijk arbeidsmarktbeleid: update actief arbeidsmarktbeleid. Deze publicatie bevat een overzicht van de effecten van verschillende vormen van beleid om werkzoekenden aan een baan te helpen. Actief arbeidsmarktbeleid is doorgaans effectiever in een recessie dan wanneer het economisch goed gaat.

Lees ook: Kansrijk arbeidsmarktbeleid: update actief arbeidsmarktbeleid. Deze publicatie bevat een overzicht van de effecten van verschillende vormen van beleid om werkzoekenden aan een baan te helpen. Actief arbeidsmarktbeleid is doorgaans effectiever in een recessie dan wanneer het economisch goed gaat.

.

Auteurs

Henk-Wim de Boer
Egbert Jongen

Lees meer over