Image Column - Een granaatappeltje voor de dorst

Een granaatappeltje voor de dorst

Hoe heb ik mijn financiën eigenlijk zelf geregeld? Dit vraag ik mij steeds vaker af sinds ik met een paar collega’s onderzoek heb gedaan naar de vermogens van Nederlandse huishoudens. Het sluitstuk van dit onderzoek verscheen afgelopen dinsdag op onze website. De vraag die we hierin beantwoorden is: hebben we het vermogensbeleid handig geregeld in Nederland? Wat kan er beter?

Image Sturen naar vermogen: De vermogensopbouw bezien vanuit de levensloop

Sturen naar vermogen

De vermogensopbouw van Nederlandse huishoudens is lang niet altijd optimaal. Onder andere het versoepelen van de hypothecaire aflossingseis en een flexibelere vormgeving van het pensioenstelsel zijn beleidsopties die dit kunnen verbeteren.

Image Indicatoren arbeidsmarktperspectief mbo geanalyseerd

Indicatoren arbeidsmarktperspectief mbo geanalyseerd

Om het arbeidsmarktperspectief van mbo-opleidingen te meten, wordt op dit moment onder andere gebruikgemaakt van een kwantitatieve indicator. Hoe hebben opleidingen de afgelopen jaren gepresteerd op deze indicator? En zijn er aanpassingen van de indicator mogelijk?

Image Minder nieuwe bedrijven en lager aantal stoppers in coronacrisis

Minder nieuwe bedrijven en lager aantal stoppers in coronacrisis

De coronacrisis heeft zichtbare gevolgen voor de bedrijvigheid in Nederland. In 2020 werden 6,5% minder bedrijven met ten minste 2 werknemers opgericht. Deze daling beperkt zich niet tot de sectoren die de meeste hinder hebben van gezondheidsbeperkingen, zoals de horeca, want bijna elke sector zag vorig jaar een afname van het aantal starters.

Image CPB Lecture April 2021: Machine learning voor economisch onderzoek en beleid

CPB Lecture April 2021

Op 22 april 2021 was de jaarlijkse CPB Lecture, waarbij Guido Imbens, professor Economie aan de Stanford University te gast was. Hij sprak over de toepassing van ‘machine learning’ voor economisch onderzoek. Kijk hier het online-evenement terug.

Image Wereldhandelsmonitor februari 2021

Bescheiden groei wereldhandel in februari

De wereldhandel groeide in februari 2021 met 0,3%. De groei wordt ondersteund door een hoge groei in opkomend Azië (exclusief China), voor zowel import (+ 5,5%) als export (+ 2,8%). Daarentegen laten China en de VS een krimp zien van zowel de invoer (VS: -2,3%; China: -1,4%), als de uitvoer (VS: -5,1%; China: -1,1%).

Image CPB-analyse voorstellen Nationaal Groeifonds: eerste beoordelingsronde 2021

Analyse Nationaal Groeifonds

Het kabinet heeft het CPB gevraagd om projecten te analyseren die worden ingediend bij het Nationaal Groeifonds (NGF).

Image Planbureaus hebben Commissie Wetenschappelijke Integriteit

Planbureaus hebben Commissie Wetenschappelijke Integriteit

Op 1 april 2021 hebben de planbureaus CPB, PBL en SCP gezamenlijk een Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI) ingesteld.

Image Actualisatie Verkenning middellange termijn 2022-2025 (maart 2021)

Actualisatie MLT 2022-2025

Naast het Centraal Economisch Plan 2021 is vandaag een actualisatie van de middellangetermijn- verkenning gepubliceerd. Deze kan worden gebruikt voor de doorrekening van het regeerakkoord. De bbp-groei is 2,0% per jaar in 2022-2025.

Image Geld moet stromen? De verkoop van energiebedrijven door gemeenten

Verkoop van energiebedrijven door gemeenten

Het geld dat gemeenten ontvingen uit de verkoop van energiebedrijven is in de tien jaar daarna ook weer uitgegeven. Dit blijkt uit een analyse van de uitgavenontwikkeling in 262 gemeenten die in totaal ca. 11 mld euro ontvingen in de periode 1999-2015.