Image Een nieuwe kijk op de  Wet Inburgering 2013

Meer mensen halen inburgeringsexamen

Het percentage mensen dat hun inburgeringsexamen haalt, is gestegen door de invoering van de huidige inburgeringswet. De arbeidsparticipatie van inburgeraars is niet veranderd.

Image ‘Groei van productiviteit slinkt steeds meer’

‘Groei van productiviteit slinkt steeds meer’

Productiviteit is de motor van de economie, vindt de Europese Commissie. Ze heeft in Nederland het CPB aangewezen als 'National Productivity Board'.

Image 2019 is het Jan Tinbergenjaar

2019: Jan Tinbergenjaar

Dit jaar is het precies 50 jaar geleden dat de econoom Jan Tinbergen de Nobelprijs ontving, en dat wordt gevierd.

Image Beperking van belastingvoordelen voor brievenbusmaatschappijen in de EU

Belasting ontwijken moeilijker voor multinationals

Uitspraken van het Europese Hof van Justitie beperken belastingvoordelen voor multinationals, zo concludeert het CPB.

Image Decemberraming 2019, vooruitzicht 2020

Economisch vooruitzicht 2020

De Nederlandse economische groei valt terug door een afzwakking van de mondiale groei, en in mindere mate door de stikstof- en PFAS-problematiek.

Image Zorgen om morgen

Overheidsfinanciën niet houdbaar op lange termijn

Het houdbaarheidssaldo is veranderd van een klein overschot in 2014 naar een tekort van 1,6% van het bbp, oftewel 16 miljard euro. Dit is vooral het gevolg van het kabinetsbeleid en stijging van de zorguitgaven.

Image Pieter Hasekamp nieuwe directeur CPB

Nieuwe directeur

Pieter Hasekamp wordt per 1 maart 2020 directeur van het Centraal Planbureau (CPB).

Image Globalisering: geringe regionale effecten, wel onzekerheid

Effect van globalisering op werkgelegenheid beperkt

Banenverlies door toegenomen importconcurrentie uit China en de Midden- en Oost-Europese landen lijkt te worden gecompenseerd met banenwinst door toegenomen exportkansen.

Image Effect van erfenissen en schenkingen op vermogensongelijkheid en de rol van belastingen

Erfenissen en schenkingen verschuiven vermogen van oud naar jong

Desondanks hebben erfenissen en schenkingen tussen 2007 en 2015 niet geleid tot een toename van de vermogensongelijkheid.

Image Een belasting op luchtvervuiling in de Nederlandse industrie

Belasting op industriële luchtvervuiling veelbelovend

Een belasting op industriële luchtvervuiling (zoals fijnstof) kan ervoor zorgen dat de vervuilende uitstoot grotendeels verdwijnt en is praktisch uitvoerbaar.