Image Minder patiënten? Dan langere behandeling per patiënt

Minder patiënten? Dan langere behandeling per patiënt

Als bij zorgaanbieders in de ggz patiënten wegblijven, gaan ze anderen langer behandelen.

Image De economische effecten van internationalisering in het hoger onderwijs en mbo

Buitenlandse studenten leveren schatkist geld op

Buitenlandse studenten die in Nederland komen studeren, brengen meer baten dan kosten met zich mee voor de Rijksbegroting.

Image Diftar in Nederland: verschillen tussen oost en west

Diftar vooral met middelgrote afvalbedrijven

Diftar is vooral ingevoerd in gemeenten waar de afvalinzameling is uitbesteed aan middelgrote bedrijven.

Image Flexibele lonen of flexibele werknemers?

Bedrijven kiezen eerder voor minder banen dan lager loon

Bedrijven die hun omzet zien dalen, beknibbelen nauwelijks op lonen van medewerkers die in dienst blijven, maar verkleinen hun personeelsbestand.

Image CPB Wereldhandelsmonitor juni 2019

CPB Wereldhandelsmonitor juni 2019

Het wereldhandelsvolume is in juni 1,4% afgenomen ten opzichte van mei, volgend op een stijging van 0,6% in mei (initiële schatting: 0,3%). De groei in 2019Q2 was -0,7% (-0,3% in 2019Q1).

Image Vrouwen aan de top

Weinig vrouwen in top van bedrijven

Het aandeel vrouwen aan de top van bedrijven blijft achter. Wat is er aan te doen?

Image Verbeteropties gemeentepolis

Effect gemeentepolis kan groter

Gemeentepolissen zijn een groot goed, maar er zijn verbeteringen mogelijk. Het CPB doet 3 aanbevelingen.

Image Augustusraming 2020 (concept Macro Economische Verkenning): kerngegevenstabel plus koopkracht

Augustusraming 2020: economie valt terug

De Nederlandse economische groei maakt een terugval. Maar de werkloosheid blijft nog steeds uitzonderlijk laag.

Image Decentrale bekostiging beschermd wonen

Daling beschermde opvang psychische cliënten buiten de regio

De daling strookt met de financiële prikkel voor centrumgemeenten na de decentralisatie van beschermd wonen naar regio’s in 2015.

Image CPB Wereldhandelsmonitor mei 2019

CPB Wereldhandelsmonitor mei 2019

Het wereldhandelsvolume is in mei 0,3% toegenomen ten opzichte van april, volgend op een daling van 0,6% in april (initiële schatting: -0,7%). Dit blijkt uit de CPB Wereldhandelsmonitor.