Image Verbeteropties gemeentepolis

Effect gemeentepolis kan groter

Gemeentepolissen zijn een groot goed, maar er zijn verbeteringen mogelijk. Het CPB doet 3 aanbevelingen.

Image Augustusraming 2020 (concept Macro Economische Verkenning): kerngegevenstabel plus koopkracht

Augustusraming 2020: economie valt terug

De Nederlandse economische groei maakt een terugval. Maar de werkloosheid blijft nog steeds uitzonderlijk laag.

Image Decentrale bekostiging beschermd wonen

Daling beschermde opvang psychische cliënten buiten de regio

De daling strookt met de financiële prikkel voor centrumgemeenten na de decentralisatie van beschermd wonen naar regio’s in 2015.

Image CPB Wereldhandelsmonitor mei 2019

CPB Wereldhandelsmonitor mei 2019

Het wereldhandelsvolume is in mei 0,3% toegenomen ten opzichte van april, volgend op een daling van 0,6% in april (initiële schatting: -0,7%). Dit blijkt uit de CPB Wereldhandelsmonitor.

Image Inkomen en vermogen blijft stabiel tijdens pensioen

Inkomen en vermogen blijft tijdens pensioen stabiel

De meeste mensen teren niet of nauwelijks in op hun vermogen tijdens hun pensioen. Dat blijkt uit een CPB-rapport.

Image Juniraming 2019: economische vooruitzichten 2019 en 2020

Juniraming 2019: economische vooruitzichten 2019 en 2020

De Nederlandse economische groei valt door de gure wind uit het buitenland terug. De groei van de Nederlandse uitvoer is tanende.

Image 2019 is het Jan Tinbergenjaar

2019 is het Jan Tinbergenjaar

Dit jaar is het precies 50 jaar geleden dat de econoom Jan Tinbergen de Nobelprijs ontving, en dat wordt gevierd.

Image Inkomensongelijkheid naar migratieachtergrond

Inkomensongelijkheid naar migratieachtergrond

Nederlanders met een migratieachtergrond participeren minder op de arbeidsmarkt en verdienen een lager uurloon, ook bij dezelfde opleiding.

Image MKB-bankfinanciering in Europees perspectief

MKB-bankfinanciering in Europees perspectief

Nederlandse mkb’ers doen in Europees perspectief relatief weinig aanvragen voor bankleningen en banken wijzen deze aanvragen relatief vaak af.

Image Economische effecten van CO2-beprijzing: varianten vergeleken

Economische effecten van CO2-beprijzing: varianten vergeleken

Het beprijzen van CO2-uitstoot blijkt effectief en heeft in potentie gunstige effecten voor de kosten van beleid in vergelijking met ander beleid om CO2-uitstoot te reduceren.