Image Opties voor de derde fase van steun aan zelfstandig ondernemers

Steun aan zelfstandigen

Afbouw crisisondersteuning zelfstandig ondernemers past bij volgende fase.

Image Effect schrappen centraal examen zonder aanvullende maatregelen

Schrappen eindexamens

Door het schrappen van de centrale eindexamens vanwege de coronacrisis zou de einduitslag van ongeveer 8% van de leerlingen veranderd zijn als er geen extra maatregelen waren genomen.

Image Schrappen eindtoets groep 8 kan ongelijkheid vergroten

Schrappen eindtoets groep 8

Door het schrappen van de eindtoets vanwege de coronacrisis lopen zonder verder ingrijpen naar schatting 14 duizend leerlingen dit jaar een hoger schooladvies mis.

Image De incidentele loongroei onder de loep: samenstellingseffecten en loondynamiek

Incidentele loongroei onder de loep

Instroom nieuwe werknemers drukt de loongroei in recente jaren.

Image Kansrijk mobiliteitsbeleid 2020

Kansrijk mobiliteitsbeleid

CPB en PBL: brede aanpak nodig voor oplossen mobiliteitsvraagstukken.

Image Opties voor vraagstimulering

Opties voor vraagstimulering

Stimulering van de vraag op korte termijn kan de duur en diepte van de recessie als gevolg van corona beperken.

Image Crisis op de arbeidsmarkt: wie zitten in de gevarenzone?

Crisis op de arbeidsmarkt

Baanverlies door crisis raakt vooral mensen met een beperkt vangnet.

Image Evaluatie programma’s Beatrixziekenhuis en Bernhoven

Evaluatie programma’s Beatrixziekenhuis en Bernhoven

Nieuwe manier van werken ziekenhuizen leidt tot doelmatiger zorg zonder kwaliteitsverlies.

Image Kansrijk Onderwijsbeleid: update

Kansrijk Onderwijsbeleid

In deze update zijn alle beleidsmaatregelen opnieuw doorgerekend, waarbij recente cijfers gebruikt zijn van leerlingaantallen, loonkosten van personeel en achtergrondkenmerken van leerlingen en studenten.

Image Kansrijk armoedebeleid

Kansrijk armoedebeleid

Gerichte maatregelen om armoede te verminderen zoals de verhoging van de bijstand, zijn effectief, maar kosten geld en vaak banen.