Image ‘Beleidsmakers kunnen hardleers zijn’

‘Beleidsmakers kunnen hardleers zijn’

Je kunt met één maatregel niet meerdere beleidsdoelen bereiken, zei professor Tinbergen. Gaat zijn regel anno 2019 nog steeds op?

Image Profijt en bekostiging van ruimtelijke ontwikkeling

Betere gebiedsontwikkeling als vastgoedeigenaar meebetaalt

Het kan efficiënt en rechtvaardig zijn om eigenaren en gebruikers van vastgoed te laten meebetalen aan ruimtelijke ontwikkeling als zij daarvan profiteren.

Image CPB Wereldhandelsmonitor september 2019

CPB Wereldhandelsmonitor september 2019

Het wereldhandelsvolume is in september 1,3% afgenomen ten opzichte van augustus, volgend op een stijging van 0,5% in augustus.

Image Directeur Laura van Geest vertrekt bij het CPB

Directeur Laura van Geest vertrekt bij het CPB

Directeur Laura van Geest verlaat per 1 februari volgend jaar het Centraal Planbureau (CPB). Zij wordt dan voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Image Macro Economische Verkenning (MEV) 2020 (Septemberraming)

Macro Economische Verkenning (MEV) 2020

Na een periode van hoge economische groei valt de groei dit en komend jaar wat terug.

Image Arbeidsparticipatie, gewerkte uren en economische zelfstandigheid van vrouwen

Inkomen moeders daalt sterk na geboorte kind

Het gemiddelde inkomen van vrouwen daalt sterk na de geboorte van het eerste kind. Het inkomen van mannen blijft praktisch op peil.

Image Minder patiënten? Dan langere behandeling per patiënt

Minder patiënten? Dan langere behandeling per patiënt

Als bij zorgaanbieders in de ggz patiënten wegblijven, gaan ze anderen langer behandelen.

Image De economische effecten van internationalisering in het hoger onderwijs en mbo

Buitenlandse studenten leveren schatkist geld op

Buitenlandse studenten die in Nederland komen studeren, brengen meer baten dan kosten met zich mee voor de Rijksbegroting.

Image Diftar in Nederland: verschillen tussen oost en west

Diftar vooral met middelgrote afvalbedrijven

Diftar is vooral ingevoerd in gemeenten waar de afvalinzameling is uitbesteed aan middelgrote bedrijven.

Image Flexibele lonen of flexibele werknemers?

Bedrijven kiezen eerder voor minder banen dan lager loon

Bedrijven die hun omzet zien dalen, beknibbelen nauwelijks op lonen van medewerkers die in dienst blijven, maar verkleinen hun personeelsbestand.