Image Klimaat

Klimaat

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft de maatregelen uit het ontwerp-Klimaatakkoord doorgerekend. Dat gebeurde onder andere op verzoek van het ministerie van EZK en het Klimaatberaad. Ook zijn varianten doorgerekend van het Kabinet en een aantal politieke partijen.

Image Risicorapportage Financiële markten 2019

Meer toezicht nodig op financiële instellingen CCP's

Er kan nog meer worden gedaan om de risico’s van centrale tegenpartijen (CCP's), omvangrijke Europese financiële instellingen, te verkleinen.

Image Verder terugdringen schoolverlaten in mbo is niet eenvoudig

Verlagen uitval in mbo valt niet mee

Het CPB heeft 3 experimenten van roc’s met het terugdringen van voortijdig schoolverlaten geëvalueerd.

Image CPB ontvangt Beste werkgevers keurmerk

CPB ontvangt Beste werkgevers keurmerk

Het CPB heeft het keurmerk 3-sterrenwerkgever ontvangen.

Image Een budgettaire stabilisatiefunctie

Europees schokfonds kan welvaart verhogen

Een schokfonds in de eurozone is niet noodzakelijk voor het voortbestaan van de euro, maar kan de welvaart in Europa wel verhogen.

Image Diverse effecten stationsprojecten op huizenprijzen

Effecten van stationsprojecten op huizenprijzen

Op drie stationslocaties is geïnvesteerd in het aantrekkelijker maken van de woonomgeving. Toch leidde dat niet altijd tot hogere huizenprijzen.

Image Brief planbureaus over Brede welvaart

Brief planbureaus over Brede welvaart

Reactie planbureaus op monitor Brede Welvaart van CBS.

Image Kan de juiste woning je uit het verpleeghuis houden?

Langer thuis dankzij een toegankelijk huis

Ouderen hebben een kleinere kans om in een verpleeghuis terecht te komen wanneer ze in een toegankelijk huis wonen, blijkt uit CPB-onderzoek.

Image Consument met hoge hypotheek houdt bij crisis hand op knip

Crisis maakt consument met hoge hypotheek zuiniger

Door huishoudens met hoge hypotheekschulden zijn de totale uitgaven van huishoudens tijdens de recessie met 6% verminderd.

Image Marcel Timmer directielid Centraal Planbureau

Marcel Timmer directielid Centraal Planbureau

Het CPB is voornemens om Marcel Timmer met ingang van 1 september 2019 te benoemen tot directielid van het Centraal Planbureau.