Image Directeur Laura van Geest vertrekt bij het CPB

Directeur Laura van Geest vertrekt bij het CPB

Directeur Laura van Geest verlaat per 1 februari volgend jaar het Centraal Planbureau (CPB). Zij wordt dan voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Image Macro Economische Verkenning (MEV) 2020 (Septemberraming)

Macro Economische Verkenning (MEV) 2020

Na een periode van hoge economische groei valt de groei dit en komend jaar wat terug.

Image Arbeidsparticipatie, gewerkte uren en economische zelfstandigheid van vrouwen

Inkomen moeders daalt sterk na geboorte kind

Het gemiddelde inkomen van vrouwen daalt sterk na de geboorte van het eerste kind. Het inkomen van mannen blijft praktisch op peil.

Image Minder patiënten? Dan langere behandeling per patiënt

Minder patiënten? Dan langere behandeling per patiënt

Als bij zorgaanbieders in de ggz patiënten wegblijven, gaan ze anderen langer behandelen.

Image De economische effecten van internationalisering in het hoger onderwijs en mbo

Buitenlandse studenten leveren schatkist geld op

Buitenlandse studenten die in Nederland komen studeren, brengen meer baten dan kosten met zich mee voor de Rijksbegroting.

Image Diftar in Nederland: verschillen tussen oost en west

Diftar vooral met middelgrote afvalbedrijven

Diftar is vooral ingevoerd in gemeenten waar de afvalinzameling is uitbesteed aan middelgrote bedrijven.

Image Flexibele lonen of flexibele werknemers?

Bedrijven kiezen eerder voor minder banen dan lager loon

Bedrijven die hun omzet zien dalen, beknibbelen nauwelijks op lonen van medewerkers die in dienst blijven, maar verkleinen hun personeelsbestand.

Image Vrouwen aan de top

Weinig vrouwen in top van bedrijven

Het aandeel vrouwen aan de top van bedrijven blijft achter. Wat is er aan te doen?

Image Verbeteropties gemeentepolis

Effect gemeentepolis kan groter

Gemeentepolissen zijn een groot goed, maar er zijn verbeteringen mogelijk. Het CPB doet 3 aanbevelingen.

Image Decentrale bekostiging beschermd wonen

Daling beschermde opvang psychische cliënten buiten de regio

De daling strookt met de financiële prikkel voor centrumgemeenten na de decentralisatie van beschermd wonen naar regio’s in 2015.