Image Jeroen Dijsselbloem lid toezichtsorgaan CPB

Jeroen Dijsselbloem lid CPC

Jeroen Dijsselbloem is benoemd tot lid van de Centrale Plan Commissie (CPC), het advies- en toezichtsorgaan van het Centraal Planbureau.

Image Arbeidsmarkt: Historische daling werkzame personen, maar internationaal gezien beperkt

Ontwikkelingen arbeidsmarkt

Historische daling aantal werkenden is internationaal gezien beperkt: samenhang met beleid

Image Betere risicospreiding van eigen bijdragen in de verpleeghuiszorg

Eigen bijdragen verpleeghuiszorg

Betere spreiding eigen bijdragen verlaagt financieel risico verpleeghuiszorg.

Image Kansrijk Woonbeleid: update

Kansrijk Woonbeleid: update

Lastenverlichting levert meer op voor huishoudens dan subsidies op wonen.

Image Gedeeltelijk thuiswerken en online-onderwijs houden druk op OV beheersbaar

Tweede briefadvies Planbureaus Covid-19

Gedeeltelijk thuiswerken en online-onderwijs houden druk op OV beheersbaar.

Image Risicorapportage Financiële markten 2020

Risicorapportage Financiële markten

Coronacrisis legt kwetsbaarheden financiële systeem bloot.

Image Een nieuwe plaag voor de EMU

Een nieuwe plaag voor de EMU

Bij de vormgeving van een Europese aanpak van de coronacrisis zijn solidariteit en welbegrepen eigenbelang belangrijke overwegingen.

Image Kansrijk arbeidsmarktbeleid: update actief arbeidsmarktbeleid

Kansrijk arbeidsmarktbeleid

Update actief arbeidsmarktbeleid. Dit betreft beleid gericht op het activeren van personen naar werk, zoals begeleiding, scholing, financiële prikkels of directe baancreatie.

Image Evaluatie experimenten Participatiewet: Effecten op de uitstroom naar werk

Evaluatie experimenten Participatiewet

Ontheffing sollicitatieplicht zorgt niet voor minder uitstroom naar werk.

Image Briefadvies Covid-19 Overleg Planbureaus: Aandachtspunten voor een herstelbeleid

Briefadvies Covid-19 Overleg Planbureaus

Planbureaus: vanuit brede welvaart naar oplossingen coronacrisis kijken.