Image Inkomen en vermogen blijft stabiel tijdens pensioen

Inkomen en vermogen blijft tijdens pensioen stabiel

De meeste mensen teren niet of nauwelijks in op hun vermogen tijdens hun pensioen. Dat blijkt uit een CPB-rapport.

Image Juniraming 2019: economische vooruitzichten 2019 en 2020

Juniraming 2019: economische vooruitzichten 2019 en 2020

De Nederlandse economische groei valt door de gure wind uit het buitenland terug. De groei van de Nederlandse uitvoer is tanende.

Image Inkomensongelijkheid naar migratieachtergrond

Inkomensongelijkheid naar migratieachtergrond

Nederlanders met een migratieachtergrond participeren minder op de arbeidsmarkt en verdienen een lager uurloon, ook bij dezelfde opleiding.

Image MKB-bankfinanciering in Europees perspectief

MKB-bankfinanciering in Europees perspectief

Nederlandse mkb’ers doen in Europees perspectief relatief weinig aanvragen voor bankleningen en banken wijzen deze aanvragen relatief vaak af.

Image Economische effecten van CO2-beprijzing: varianten vergeleken

Economische effecten van CO2-beprijzing: varianten vergeleken

Het beprijzen van CO2-uitstoot blijkt effectief en heeft in potentie gunstige effecten voor de kosten van beleid in vergelijking met ander beleid om CO2-uitstoot te reduceren.

Image Klimaat

Klimaat

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft de maatregelen uit het Klimaatakkoord doorgerekend. Dat gebeurde onder andere op verzoek van het ministerie van EZK en het Klimaatberaad.

Image Risicorapportage Financiële markten 2019

Meer toezicht nodig op financiële instellingen CCP's

Er kan nog meer worden gedaan om de risico’s van centrale tegenpartijen (CCP's), omvangrijke Europese financiële instellingen, te verkleinen.

Image Verder terugdringen schoolverlaten in mbo is niet eenvoudig

Verlagen uitval in mbo valt niet mee

Het CPB heeft 3 experimenten van roc’s met het terugdringen van voortijdig schoolverlaten geëvalueerd.

Image CPB ontvangt Beste werkgevers keurmerk

CPB ontvangt Beste werkgevers keurmerk

Het CPB heeft het keurmerk 3-sterrenwerkgever ontvangen.

Image Een budgettaire stabilisatiefunctie

Europees schokfonds kan welvaart verhogen

Een schokfonds in de eurozone is niet noodzakelijk voor het voortbestaan van de euro, maar kan de welvaart in Europa wel verhogen.