Image Arbeidsmarkt: sterke daling gewerkte uren

Historische daling gewerkte uren

Eind maart werd er gemiddeld 13% minder uren per week gewerkt dan begin maart. In april is deze daling gestabiliseerd.

Image Effect Wet studievoorschot op toegankelijkheid en leengedrag

Effect Wet studievoorschot op toegankelijkheid en leengedrag

Scholieren gaan net zo vaak studeren als voor invoering van het leenstelsel.

Image Planbureaus en RIVM adviseren kabinet op sociaaleconomisch terrein

Coronacrisis: Planbureaus en RIVM adviseren kabinet

Het SCP, CPB, PBL en het RIVM slaan de handen ineen om het kabinet – vanuit sociaal, economisch, leefomgevings- en gezondheidsperspectief – te adviseren over de gevolgen van de coronacrisis.

Image Kansrijk innovatiebeleid: update

Kansen voor innovatiebeleid

Om innovatie te stimuleren zou Nederland meer gebruik kunnen maken van prijsvragen en innovatieve aanbestedingen.

Image Kansrijk arbeidsmarktbeleid: update minimumloonbeleid

Kansrijk arbeidsmarktbeleid

Een verhoging van het minimumloon heeft een kleiner effect op de werkgelegenheid dan eerder werd gedacht.

Image Kansrijk arbeidsmarktbeleid: update uittreedleeftijd en AOW

Kansrijk arbeidsmarktbeleid

De maatregelen in deze update betreffen beleidsopties die de uittreedleeftijd beïnvloeden of gericht zijn op de hoogte van AOW-uitkeringen.

Image Kaders voor code: beleid voor veilige digitale middelen

Kaders voor code

Aanvullend beleid nodig voor betrouwbaarheid digitale producten.

Image Kansrijk belastingbeleid

Kansrijk belastingbeleid

CPB brengt effecten van mogelijke belastingmaatregelen in kaart.

Image Corona COVID-19

Inzet CPB in tijden van corona

Het CPB wil, samen met de andere planbureaus, in deze periode een actieve bijdrage leveren om het beleid te ondersteunen met onafhankelijke, wetenschappelijk onderbouwde, inzichten en ramingen.

Image Terugbetalen studieleningen

Aflossingen studieschuld liggen op schema

Oud-studenten die in 2012 zijn begonnen met aflossen hebben na zeven jaar 36% van hun studieschuld terugbetaald.