Image Terugbetalen studieleningen

Aflossingen studieschuld liggen op schema

Oud-studenten die in 2012 zijn begonnen met aflossen hebben na zeven jaar 36% van hun studieschuld terugbetaald.

Image De brede baten van werk

De brede baten van werk

Arbeidsbeperkte met een baan doet minder beroep op zorg.

Image Beweging op de woningmarkt: prijzen en volumes

Beweging op de woningmarkt

Aanpak verstoringen belangrijk voor betere werking woningmarkt.

Image Basispad

Basispad

Het Centraal Planbureau gebruikt regelmatig de term "basispad" in haar publicaties maar wat is dat, het basispad?

Image Een nieuwe kijk op de  Wet Inburgering 2013

Meer mensen halen inburgeringsexamen

Het percentage mensen dat hun inburgeringsexamen haalt, is gestegen door de invoering van de huidige inburgeringswet. De arbeidsparticipatie van inburgeraars is niet veranderd.

Image ‘Groei van productiviteit slinkt steeds meer’

‘Groei van productiviteit slinkt steeds meer’

Productiviteit is de motor van de economie, vindt de Europese Commissie. Ze heeft in Nederland het CPB aangewezen als 'National Productivity Board'.

Image 2019 is het Jan Tinbergenjaar

2019: Jan Tinbergenjaar

Dit jaar is het precies 50 jaar geleden dat de econoom Jan Tinbergen de Nobelprijs ontving, en dat wordt gevierd.

Image Beperking van belastingvoordelen voor brievenbusmaatschappijen in de EU

Belasting ontwijken moeilijker voor multinationals

Uitspraken van het Europese Hof van Justitie beperken belastingvoordelen voor multinationals, zo concludeert het CPB.

Image Zorgen om morgen

Overheidsfinanciën niet houdbaar op lange termijn

Het houdbaarheidssaldo is veranderd van een klein overschot in 2014 naar een tekort van 1,6% van het bbp, oftewel 16 miljard euro. Dit is vooral het gevolg van het kabinetsbeleid en stijging van de zorguitgaven.

Image Globalisering: geringe regionale effecten, wel onzekerheid

Effect van globalisering op werkgelegenheid beperkt

Banenverlies door toegenomen importconcurrentie uit China en de Midden- en Oost-Europese landen lijkt te worden gecompenseerd met banenwinst door toegenomen exportkansen.