Image Een budgettaire stabilisatiefunctie

Europees schokfonds kan welvaart verhogen

Een schokfonds in de eurozone is niet noodzakelijk voor het voortbestaan van de euro, maar kan de welvaart in Europa wel verhogen.

Image Diverse effecten stationsprojecten op huizenprijzen

Effecten van stationsprojecten op huizenprijzen

Op drie stationslocaties is geïnvesteerd in het aantrekkelijker maken van de woonomgeving. Toch leidde dat niet altijd tot hogere huizenprijzen.

Image Brief planbureaus over Brede welvaart

Brief planbureaus over Brede welvaart

Reactie planbureaus op monitor Brede Welvaart van CBS.

Image Kan de juiste woning je uit het verpleeghuis houden?

Langer thuis dankzij een toegankelijk huis

Ouderen hebben een kleinere kans om in een verpleeghuis terecht te komen wanneer ze in een toegankelijk huis wonen, blijkt uit CPB-onderzoek.

Image Consument met hoge hypotheek houdt bij crisis hand op knip

Crisis maakt consument met hoge hypotheek zuiniger

Door huishoudens met hoge hypotheekschulden zijn de totale uitgaven van huishoudens tijdens de recessie met 6% verminderd.

Image Marcel Timmer directielid Centraal Planbureau

Marcel Timmer directielid Centraal Planbureau

Het CPB is voornemens om Marcel Timmer met ingang van 1 september 2019 te benoemen tot directielid van het Centraal Planbureau.

Image Eindtoets draagt bij aan beter passend schooladvies

Eindtoets draagt bij aan beter passend schooladvies

De eindtoets voor leerlingen in groep 8 van de basisschool kan wel degelijk bijdragen aan een schooladvies dat beter past bij het niveau van het kind.

Image Bouwproces van nieuwe woningen

Het bouwproces van nieuwe woningen

De Rijksoverheid heeft zich teruggetrokken van nieuwbouw, maar lagere overheden stellen andere prioriteiten wat wonen duur maakt.

Image Markups van bedrijven in Nederland

Markups van bedrijven in Nederland

Wij vinden voor Nederland dat de meeste sectoren geen stijgende markups laten zien.

Image Effecten van onconventioneel monetair beleid zijn niet aangetoond

Effecten van onconventioneel monetair beleid zijn niet aangetoond

De conclusie dat het 'aankoopbeleid' van de ECB positief uitpakt voor groei en inflatie is ongegrond.