Image Effecten van onconventioneel monetair beleid zijn niet aangetoond

Effecten van onconventioneel monetair beleid zijn niet aangetoond

De conclusie dat het 'aankoopbeleid' van de ECB positief uitpakt voor groei en inflatie is ongegrond.

Image Verschillen in leerresultaten tussen basisscholen

Verschillen in leerresultaten tussen basisscholen

De gemiddelde cito-score van een basisschool in een bepaald jaar hangt slechts deels samen met de kwaliteit van de school.

Image Automatic reaction – Wat gebeurt er met werknemers als hun bedrijf automatiseert?

Wat gebeurt er met werknemers als hun bedrijf automatiseert?

Acht procent van de werknemers verlaat bedrijf na automatisering

Image Binnenkomstleeftijd minderjarige vergunninghouders belangrijk voor latere onderwijsprestaties

Binnenkomstleeftijd vluchteling belangrijk voor latere onderwijsprestaties

De kans om een hogeronderwijsdiploma te halen stijgt met ongeveer 3,6 procentpunt voor ieder jaar dat een vluchteling eerder aankomt.

Image Doorsluisland NL doorgelicht

Doorsluisland NL doorgelicht

Nederland belangrijke schakel in doorsluisketen van winsten: ruimere toepassing van bronbelastingen noodzakelijk.

Image Historische collectie

CPB Historische collectie

Oude publicaties niet via www.cpb.nl toegankelijk? Hier vanaf 1946 digitaal beschikbaar,

Image Nederlandse kosten Brexit door minder handel

Nederlandse kosten Brexit door minder handel

In 2030 kunnen de kosten voor Nederland oplopen tot 1,2% van het bbp, wat neerkomt op zo’n 10 miljard euro.