Globalisering en regionale verschillen

Globalisering heeft de economische orde blijvend veranderd. Schaalvergroting, internationale productieketens, sterk mobiele productiefactoren en supra-nationale wet- en regelgeving zijn kenmerkend geworden voor moderne economieën. De invloed van deze globale ontwikkelingen pakt op stedelijk en regionaal niveau echter verschillend uit en heeft daarom gevolgen voor regionaal beleid en voor de mobiliteit van de belastinggrondslag.
No title

Contactpersonen