12 juni 2019

Inkomensongelijkheid naar migratieachtergrond

Inkomensverschillen mensen met en zonder migratieachtergrond nauwelijks afgenomen

Persbericht
Inkomensverschillen tussen mensen met en zonder een migratieachtergrond zijn de afgelopen vijftien jaar nauwelijks afgenomen. Ook over generaties blijven de inkomensverschillen bestaan, bij een gelijk inkomen van hun ouders verdienen kinderen met een migratieachtergrond later minder dan kinderen zonder migratieachtergrond. Dit blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB).
Inkomensverschillen naar migratieachtergrond

Mensen met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse migratieachtergrond hebben ongeveer een kwart minder te besteden dan Nederlanders zonder migratieachtergrond. Dat komt vooral door verschillen in inkomen uit werk. Mensen met een migratieachtergrond hebben minder vaak betaald werk en verdienen minder per uur.
 
Het lagere uurloon en de lagere arbeidsparticipatie van mensen met een migratieachtergrond hangen voor een belangrijk deel samen met hun lagere opleidingsniveau. Mochten politieke partijen iets willen doen aan de inkomensverschillen, dan lijkt het zinvol om in te zetten op zowel het verder verhogen van het opleidingsniveau van mensen met een migratieachtergrond, als op het verbeteren van hun kansen op de arbeidsmarkt.
 

Het verkleinen van inkomensverschillen is belangrijk voor een gelijkwaardige samenleving en het benutten van het arbeidspotentieel. Mochten politieke partijen iets willen doen aan de inkomensverschillen, dan lijkt het zinvol om in te zetten op zowel het verder verhogen van het opleidingsniveau van mensen met een migratieachtergrond, als op het verbeteren van hun kansen op de arbeidsmarkt.
 

12 juni 2019
Het inkomen van personen met een Marokkaanse, Turkse, Surinaamse en Antilliaanse migratieachtergrond lag tussen 2003 en 2017 lager dan van personen zonder migratieachtergrond. De inkomensverschillen hangen samen met verschillen in arbeidsparticipatie en -inkomen.

Dit blijkt uit het achtergronddocument 'Inkomensongelijkheid naar migratieachtergrond in kaart'.  Hierin analyseert het CPB verschillen in inkomen tussen personen zonder en personen met een migratieachtergrond in Nederland tussen 2003 en 2017. Centraal in de analyses staat de populatie tussen 30 en 40 jaar. Voor deze groep brengen we verschillen in persoonlijk en huishoudinkomen in kaart en kijken we welke factoren bijdragen aan deze verschillen. 

Auteurs

Patrick Koot
Egbert Jongen
12 juni 2019
This paper investigates income disparities across natives and the most prominent migrant groups in the Netherlands, those with a Moroccan, Turkish, Surinamese, or Antillean background. We use administrative data on incomes to estimate the relationship between child income and parental income for natives and each of the migrant groups separately.

On average, migrant children end up lower in the income distribution compared to native children, even if their parents have equal incomes.

Auteurs

Egbert Jongen
Patrick Koot

Auteurs

Egbert Jongen
Patrick Koot
Daniel van Vuuren

Lees meer over