28 september 2023

Kwantificeren economische baten van R&D-beleid

Baten van R&D niet met een macro-economisch model te berekenen

Persbericht
Investeringen in innovatie (R&D) spelen een belangrijke rol in de groei van onze welvaart. Hoe je de productiviteitsopbrengsten van R&D-investeringen kunt bepalen, blijft onderwerp van discussie. Een nieuwe overzichtsstudie van het Centraal Planbureau laat zien dat het op dit moment nog niet mogelijk is om de productiviteitseffecten van R&D-beleid betrouwbaar mee te nemen in een macro-economisch model.
technologische verandering

Het CPB-onderzoek ‘Kwantificeren economische baten van R&D-beleid’ zet de huidige inzichten uit de wetenschap en beleidspraktijk op een rij. Het noemt drie hindernissen voor de bepaling van productiviteitseffecten van R&D-beleid in een macro-model. 

Ten eerste zijn vooral de grote technologische doorbraken – zoals in het verleden stoom, elektriciteit en internet – essentieel voor welvaartsgroei. Het is echter onmogelijk om vooraf te voorspellen of een nieuwe technologische doorbraak voor de deur staat en hoe die op een productiviteitsverhogende manier toegepast kunnen worden. 

Daarnaast kennen de bestaande macromodellen voor R&D-beleid nog te veel model-technische tekortkomingen om bruikbare schattingen te kunnen leveren. Tot slot is tot nu toe onvoldoende bekend wat de daadwerkelijke effectiviteit is van de verschillende Nederlandse R&D-beleidsinstrumenten.

Marcel Timmer (directielid CPB): “Het bepalen van de economische effecten van innovatie in een macro-model kan niet op een wetenschappelijk betrouwbare manier. Economische expertise kan echter wel degelijk op andere manieren helpen bij de beoordeling van R&D- en innovatie-investeringen. Als CPB blijven we daar, met andere kennisinstituten op dit gebied, aan bijdragen.”   

Contactpersonen

Petra Huijser

Lees meer over